Siirry sisältöön

Osa koronapoikkeuksista jatkuu maaliskuun loppuun asti

Eduskunta on hyväksynyt esityksen, jolla mm. sovitellun korkeampaa suojaosaa sovelletaan vielä maaliskuun 2021 loppuun asti.

Soviteltuun päivärahaan liittyvät muutokset

Sovitellun päivärahan suojaosa on ensi vuoden maaliskuun loppuun asti kuukauden sovittelujaksolla 500 euroa ja neljän viikon sovittelujaksolla 465 euroa. Suojaosa tarkoittaa sitä palkanosaa, joka ei vaikuta alentavasti ansiopäivärahaan, kun henkilö on osa-aikatyössä, keikkatyössä, harjoittaa sivutoimista yritystoimintaa tai on lomautettu päivittäistä työaikaa lyhentämällä.

Päivärahan sovittelussa ei käytetä erityistä sovittelujaksoa eikä tuloista muodosteta laskennallista työtuloa. Sovittelujakso ei siis voi olla tavanomaista lyhempi vaan se on aina joko neljän viikon tai kuukauden mittainen. Näin ollen vaikka henkilö hakisi päivärahaa lyhemmältä jaksolta kuin esim. kuukausi niin hakujaksolla vaikuttavana soviteltavana tulona tulee kuitenkin huomioida kokonaisen kuukauden tai neljän viikon sovittelujakson aikana maksetut tulot (sovittelujakso riippuu henkilön palkanmaksurytmistä). Tulot myös huomioidaan sovittelussa vaikka palkan maksupäivältä ei olisi oikeutta päivärahaan.

Yrittäjän tulot voidaan huomioida päivärahan sovittelussa oman ilmoituksen perusteella, jos tulot ovat laskeneet koronaepidemian vuoksi. Tavallisesti käytämme yritystoiminnan tulojen sovittelussa edellisen vuoden verotustietoja.

Poikkeukset koskevat niitä hakujaksoja, jotka alkavat viimeistään 31.3.2021.

Liikkuvuusavustusta koskeva muutos

Liikkuvuusavustuksen työmatkan keston edellytys kokoaikatyössä säilyy yli kahdessa tunnissa. Liikkuvuusavustusta voidaan siis väliaikaisesti maksaa kokoaikatyön ajalla silloin, jos henkilön päivittäisen työhön liittyvän työmatkan kesto työn alkaessa ylittää keskimäärin kaksi tuntia nykyisen kolmen tunnin sijasta tai henkilö muuttaa vastaavalta etäisyydeltä työn takia.

Muutosta sovelletaan jos kokoaikatyö alkaa viimeistään 31.3.2021.

Osa koronapoikkeuksista päättyy vuoden vaihteeseen

Osa poikkeuslaeista päättyy vuoden 2020 loppuun ja niiden osalta palataan samaan käytäntöön kuin ennen koronatilannetta.

  • 1.1.2021 alkaen emme enää voi maksaa ansiopäivärahaa viiden päivän omavastuuajalta. Jos olemme kuitenkin aloittaneet päivärahan maksamisen viimeistään 31.12.2020 ja omavastuuaika on kesken, voimme maksaa omavastuupäiviltä ansiopäivärahaa myös vielä vuoden 2021 puolella.
  • Ansiopäivärahan työssäoloehto on vuoden 2021 alusta jälleen 26 viikkoa. Koronapoikkeuksella lyhennettyä 13 viikon työssäoloehtoa voidaan soveltaa, jos ansiopäivärahan maksaminen alkaa viimeistään 31.12.2020. Tämä tarkoittaa sitä, että poikkeuksellisen työssäoloehdon ja jäsenyysehdon 13 kalenteriviikkoa tulee täyttyä viimeistään 30.12.2020.
  • Maksetut ansiopäivärahapäivät kerryttävät jälleen enimmäismaksuaikaa 1.1.2021 alkaen. Koronaepidemian aikana enimmäisaika ei ole kulunut lomautetuilla 16.3.–31.12.2020 eikä työttömillä 1.7.–31.12.2020.
  • TE-toimisto tutkii jälleen 1.1.2021 lukien myös lomautettujen osalta yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuuden.
    • ainoastaan opiskeluja koskevaa muutosta jatketaan 31.12.2021 asti.

Tarkemmin edellä kerrotuista lakimuutoksista voit lukea tästä uutisesta.