Siirry sisältöön

Päivärahan taso vuoden 2021 alusta

Päivärahan tasoon vaikuttaa vuodenvaihteessa voimaan tuleva indeksikorotus ja palkkaan tehtävän prosenttivähennyksen muutos.

Indeksikorotus 1.1.2021

Indeksikorotus vaikuttaa päivärahan tasoon kaikkien päivärahan saajien kohdalla riippumatta siitä, milloin työttömyys on alkanut.

Indeksikorotettu ansiopäivärahan perusosan (=Kelan maksama peruspäiväraha) määrä tulee olemaan 1.1.2021 lukien 33,78 euroa/päivä (vuonna 2020 33,66 e/pv). Lapsikorotusta maksetaan yhdestä lapsesta 5,30 e/pv (5,28), kahdesta lapsesta 7,78 e/pv (7,76)  ja kolmesta tai useammasta 10,03 e/pv (10,00). 

Perusosan muutos vaikuttaa myös ansio-osan laskennassa käytettävään taitekohtaan joka nousee 3209,10 euroon. Vuonna 2020 se on ollut 3197,70 euroa.

Palkkaan tehtävä prosenttivähennys 2021

Ansiopäivärahan perusteena olevaan palkkaan tehtävä prosenttivähennys nousee ensi vuonna 4,14 %:sta 4,34 %:iin. Prosenttivähennys  puolestaan vaikuttaa päivärahaan silloin, kun päivärahan määrä lasketaan osin tai kokonaan vuonna 2021 ansaitun palkan perusteella, joten muutos ei koske jo työttömänä olevia ja päivärahaa saavia.

Päivärahan määrän laskeminen

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja hakijan palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta.

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän, vähintään työssäoloehdon täyttävän ajan vakiintuneesta palkasta. Ansiopäivärahan laskemisessa huomioidaan palkat sellaisilta kalenteriviikoilta, joilta työssäoloehto kertyy.

Ansio-osaa laskettaessa työssäoloehdon aikaisesta palkkatulosta vähennetään lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus sekä vuosittain vahvistettava prosenttivähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja (TEL-vähennys) sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Jakamalla näin saatu kuukausipalkka 21,5:llä saadaan päiväpalkka. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää perusosan perusteella määräytyvän taitekohdan, on ansio-osa ylimenevältä osalta 20 prosenttia.

Lue lisää päivärahan määrän laskemisesta.

Päivärahataulukko 2021

Katso myös TYJ:n sivuilta löytyvästä päivärahataulukosta miltä näyttää vuoden 2021 päivärahan määrät kun laskennassa on jo huomioitu vuodenvaihteessa voimaan tuleva indeksikorotus sekä palkkaan tehtävän prosenttivähennyksen muutos.

Vuoden 2021 päivärahataulukko