Siirry sisältöön

Palkkalaskelma vai erillinen palkkatodistus?

Soviteltua päivärahaa hakiessa työttömyyskassaan tulisi toimittaa aina palkkalaskelma hakujakson aikana maksettujen töiden tuloista.

Nyt kun 1.4.2019 lukien päivärahan sovittelussa palkan maksupäivä ratkaisee, ei soviteltua päivärahaa varten tulisi enää toimittaa palkanlaskijan erikseen kirjoittamia palkkatodistuksia vaan hakemuksen liitteenä tulisi aina toimittaa palkkalaskelma(t), jossa maksupäivä osuu päivärahan hakujaksolle.

Palkkalaskelmasta työttömyyskassa saa yleensä kaikki tarvittavat tiedot eikä lisäselvityksiä tarvita.

Palkkalaskelma – työnantaja on velvollinen palkanmaksun yhteydessä antamaan työntekijälle palkkalaskelman. Palkkalaskelmasta ilmenee tavallisesti mm. työnantajan tiedot, työntekijän tiedot, työn suoritusaika, palkkakausi, palkanmäärä ja palkanmaksun ajankohta.

Palkkatodistus – on esimerkiksi työsuhteen päättyessä erikseen palkanlaskijan kirjoittama todistus tietyllä ajalla ansaituista palkoista. Palkkatodistuksesta ei tavallisesti ilmene palkanmaksun ajankohta. Palkkatodistus kannattaa toimittaa työssäoloehdon selvittämiseksi ja päivärahan määrän laskemiseksi silloin kun tulee päivärahan hakijaksi. Soviteltua päivärahaa hakiessa sen sijaan tällaista palkanlaskijan erikseen kirjoittamaa todistusta ei kannata pyytää eikä toimittaa.