Käsittelytilanne

Palvelusta pystyt seuraamaan työttömyyskassan yleistä käsittelytilannetta hakemustyypeittäin.

Työttömyyskassaan saapuneiden hakemusten määrä vaikuttaa käsittelyn nopeuteen, joten hakemustyypin käsittelytilanne ei välttämättä muutu päivittäin vaikka hakemuksia käsitelläänkin. Kuukauden alkupuolella hakemuksia tulee moninkertaisesti verrattuna loppukuuhun, joten hakemusten käsittelyaika on kuun alkupuolella pidempi kuin loppukuussa.

  • työttömyyskassa käsittelee hakemukset saapumispäivän mukaan saapumisjärjestyksessä
  • työttömyyskassasta otetaan yhteyttä hakijaan tai tarvittaessa työnantajan edustajaan, mikäli tarvitsemme lisätietoja hakemuksen käsittelemiseksi

Otsikko ”Käsittelytilanne Työttömyyskassassa” ja sen perässä oleva päivämäärä kellonaikoineen kertoo sen, milloin työttömyyskassan käsittelytilanne on viimeksi päivittynyt tähän palveluun.

Hakemustyypin (ansiopäivärahahakemus, jatkohakemus, soviteltava jatkohakemus) perässä oleva päivämäärä kertoo minä päivänä saapuneita kyseisen hakemustyypin hakemuksia käsitellään parhaillaan työttömyyskassassa.

Oman hakemuksen käsittelyseuranta

eWertti Nettikassan käsittelyseurannasta saat tietää oman hakemuksesi saapumispäivän ja käsittelytilan. Hakemuksesi käsittelyä voit seurata ja hakemuksesi käsittelyajankohdan voit arvioida vertaamalla hakemuksesi saapumispäivää työttömyyskassan yleiseen käsittelytilanteeseen.

Käsittelyseurannan tilat

  • saapunut: hakemus on saapunut työttömyyskassaan, mutta sitä ei ole vielä otettu käsittelyyn
  • käsittelyssä: hakemus on otettu käsittelyyn
  • odottaa jatkokäsittelyä: hakemukseen on pyydetty lisäselvityksiä, hakemus tai liitteet ovat olleet puutteellisia ja hakemus odottaa jatkokäsittelyä
  • valmis/arkistoitu: hakemus on käsitelty ja maksu ja päätös on tehty.

Erilaiset hakemustyypit

  • ansiopäivärahahakemus tarkoittaa hakemusta, jolla jäsen hakee ansiopäivärahaa ensimmäistä kertaa tai pidemmän tauon jälkeen
  • soviteltava jatkohakemus tarkoittaa hakemusta, jossa jäsen hakee soviteltavaa päivärahaa, koska hänellä on töitä hakujakson aikana
  • jatkohakemus tarkoittaa ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen jälkeisiä kokonaan työttömän tai lomautetun hakemusta, joihin on tehty muutoksia, eivät ole eWertin tai eEmelin kautta lähetettyjä pikajatkohakemuksia