Käsittelytilanne

Palvelusta, joka löytyy etusivulta sekä jokaisen sivun alalaidasta, pystyt seuraamaan työttömyyskassan yleistä käsittelytilannetta hakemustyypeittäin.

Työttömyyskassaan saapuneiden hakemusten määrä vaikuttaa käsittelyn nopeuteen, joten hakemustyypin käsittelytilanne ei välttämättä muutu päivittäin, vaikka hakemuksia käsitelläänkin. Kuukauden viimeisenä päivänä sekä kuun alkupuolella hakemuksia tulee moninkertaisesti verrattuna loppukuuhun, joten hakemusten käsittelyaika on kuun alkupuolella pidempi kuin loppukuussa.

Hakemukset käsitellään saapumispäivän mukaisessa järjestyksessä. Mikäli tarvitsemme lisätietoja hakemuksen käsittelemiseksi, otamme yhteyttä hakijaan tai tarvittaessa työnantajan edustajaan. Lisätiedot saatuamme otamme hakemuksen uudelleen käsiteltäväksi viikon kuluessa.

Otsikko ”Käsittelytilanne Työttömyyskassassa” ja sen perässä oleva päivämäärä kellonaikoineen kertoo sen, milloin työttömyyskassan käsittelytilanne on viimeksi päivittynyt tähän palveluun.

Hakemustyypin (ansiopäivärahahakemus, jatkohakemus, soviteltava jatkohakemus) perässä oleva päivämäärä kertoo, minä päivänä saapuneita kyseisen hakemustyypin hakemuksia käsitellään parhaillaan työttömyyskassassa.

Oman hakemuksen käsittelyseuranta Ewertti eAsioinnissa

Ewertti eAsioinnin käsittelyseurannasta saat tietää oman hakemuksesi saapumispäivän ja käsittelytilan. Hakemuksesi käsittelyä voit seurata ja hakemuksesi käsittelyajankohdan voit arvioida vertaamalla oman hakemuksesi saapumispäivää työttömyyskassan yleiseen käsittelytilanteeseen.

Käsittelyseurannan tilat

Käsittelytilanne päivittyy useamman kerran päivässä.

  • saapunut: hakemus on saapunut työttömyyskassaan, mutta sitä ei ole vielä otettu käsittelyyn
  • käsittelyssä: hakemus on otettu käsittelyyn. Koskee myös tilannetta, jossa hakemus otetaan jatkokäsittelyyn. 
  • odottaa jatkokäsittelyä: hakemukseen on pyydetty lisäselvityksiä, hakemus tai liitteet ovat olleet puutteellisia ja hakemus odottaa jatkokäsittelyä. Tilan perässä lukee, mitä toimia hakemuksesi odottaa. Mahdollisen lisäselvityspyynnön tai viestin löydät Viestit-välilehdeltä sekä Liitteet-välilehdeltä.
  • käsitelty: hakemus on käsitelty ja maksu ja päätös on tehty.

Erilaiset hakemustyypit

  • ansiopäivärahahakemus tarkoittaa hakemusta, jolla jäsen hakee ansiopäivärahaa ensimmäistä kertaa tai pidemmän tauon jälkeen
  • soviteltava jatkohakemus tarkoittaa hakemusta, jossa jäsen hakee soviteltavaa päivärahaa, koska hänellä on töitä hakujakson aikana tai hakujaksolle osuva palkanmaksupäivä.
  • jatkohakemus tarkoittaa ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen jälkeisiä kokonaan työttömän tai lomautetun hakemusta, joihin on tehty muutoksia. Jatkohakemuksen käsittelytilanne ei koske Ewertin kautta lähetettyjä hakemuksia, joissa ei ole muutoksia, eikä tilanne ole muuttunut edellisestä hakujaksosta.