Siirry sisältöön

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli tuo muutoksia työnhakuun

2.5.2022 voimaan astuvan lakimuutoksen myötä työnhakijan on pääsääntöisesti haettava neljää työpaikkaa kuukauden tarkastelujakson aikana.

Työttömyysetuuttaan ei menetä, kun hakee riittävän montaa työpaikkaa ja toimii laaditun työllistämissuunnitelman mukaan. Jatkossa työnhakija voi lähtökohtaisesti itse päättää, mitä työmahdollisuuksia hakee ja milloin. Työnhauksi lasketaan hakemukset avoimeksi ilmoitettuihin paikkoihin, avoimet työhakemukset, yhteydenotot työnantajiin sekä muut vastaavat toimet, joiden tarkoituksena on työllistyminen. Työn arvioidun keston tulee olla vähintään kaksi viikkoa ja työn tulee olla sellaista, johon voi perustellusti olettaa voivansa työllistyä.

Karenssit lyhenevät merkittävästi.  Nykyisen 60 päivän sijaan karenssi kestää vain 7 tai 14 päivää tilanteen mukaan. Ensimmäisestä työnhaun unohduksesta tai laiminlyönnistä seuraa muistutus, joka ei vaikuta työttömyysetuuden maksamiseen. Neljännestä laiminlyönnistä lukien oikeus työttömyyspäivärahaan lakkaa toistaiseksi. Tällä hetkellä oikeus päivärahaan katkeaa jo toisen laiminlyönnin jälkeen.

Uusi työvoimapalvelumalli ei vaikuta työttömyyskassan toimintaan, velvollisuuksiin eikä oikeuksiin. TE-toimistot sekä kokeilukunnat vastaavat mallin soveltamisesta ja työttömyyskassa noudattaa annettuja työvoimapoliittisia lausuntoja. Lisätietoa saa TE-toimistosta.