Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

- Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa -

/files/images/tyottomyyskassa/perusopas_2015__1_.jpg : 154Kb

JHL:n työttömyyskassan tuottama Työttömyysturvan perusopas vuodelle 2015 on luettavissa oheista kuvaa klikkaamalla.

Perusoppaaseen on koottu kaikki ajantasaiset tiedot liittyen päivärahan ja vuorottelukorvauksen hakemiseen. 

 

Klikkaa tästä niin voit katsoa JHL:n jäsenyyden tärkeydestä kertovan videon Youtubessa 


Vuorotteluvapaaseen on tulossa muutoksia

30.9.2015

Hallitus on antanut 28.9.2015 esityksen eduskunnalle vuorotteluvapaalakiin esitetyistä muutoksista. Lainmuutokset ovat tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. Jos vuorottelija on aloittanut vuorotteluvapaan tai sen jakson ennen tämän lain voimaantuloa, ei häneen vielä sovelleta näitä uusia säännöksiä. Myös jos vuorottelija on tehnyt vuorottelusopimuksen ennen 1.1.2016 ja aloittaa vuorotteluvapaan viimeistään 31.3 2016, vuorotteluvapaaseen sovelletaan vanhoja säännöksiä.

Mikä muuttuu?
Vuorotteluvapaan työhistoria edellytystä on esitetty nostettavaksi siten, että vuorotteluvapaan edellytyksenä jatkossa olisi, että vuorottelijalla on työssäoloaikaa ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 20 vuotta nykyisen 16 vuoden sijaan.

Vuorotteluvapaan kesto aiotaan puolittaa ja enimmäiskesto lyhenee näin ollen 180 päivään. Samalla myös vapaan jaksottamisesta luovutaan. Vuorotteluvapaan vähimmäiskesto säilyy 100 päivässä, joten jatkossa vuorotteluvapaan pituus tulee olemaan 100–180 kalenteripäivää ja se on pidettävä yhdessä jaksossa.

Vuorottelukorvauksen määrään on myös ehdotettu tehtäväksi muutos, jonka mukaan vuorottelukorvauksen taso olisi jatkossa kaikilla saman suuruinen työhistorian pituudesta riippumatta eli 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi työttömänä ollessaan oikeus.