Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

- Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa -

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja JHL:n työttömyyskassa ovat valmistaneet retrohenkisen piirrosanimaation, joka kuvaa nuoren ensi askeleita työelämässä. Pahimmillaan siellä pätevät viidakon lait, ellei työelämän tulokas tiedä ja tunne oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan. JHL:n asiana on jäsentensä oikeuksien edistäminen ja puolustaminen. Author : JHLviestii

JHL:stä saat turvaa työelämässä ja sen katkoksissa. JHL:n työttömyyskassa on hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa, joka tarjoaa jäsenilleen ajanmukaiset palvelut ja joustavan etuuksien maksatuksen. Sen palveluksessa on yli 60 työttömyysturvan ammattilaista.

JHL:n työttömyyskassan toimitilat sijaitsevat Helsingissä, maan suurimpiin kuuluvan ammattiliiton, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n yhteydessä. Työttömyyskassan johtajana toimii Pasi Koskinen.


Luottamusmieskysely kertoo lomautusten ja irtisanomisten kasvavasta määrästä

30.3.2015

Työttömyyskassa kysyi maaliskuun aikana JHL:n luottamusmiesten arvioita vuoden 2015 ja alkuvuoden 2016 aikana toteutettavien lomautusten ja irtisanomisten määristä ja ajankohdista. Kyselyjä on tehty jo seitsemän vuoden ajan säännöllisesti. Kyselyyn tuli ennätysmäärä vastauksia kun lähes 1 300 aktiivia vastasi. Kasvanut vastaajien määräkin viestii tilanteista työpaikoilla, toteaa kassanjohtaja Pasi Koskinen.

Kyselyn vastausten perusteella voidaan arvioida irtisanomisten ja lomautusten määrän jatkavan kasvuaan myös kuluvana vuonna. Vastaajista merkittävä osa kokee, että lomautusuhka työpaikalla on työnantajan tilanteesta johtuen lisääntynyt. Suurin osa lomautuksista toteutetaan kokoaikaisina lomautuksina. Vastausten perusteella lomautussuunnitelmien piirissä on vajaat 4 000 JHL:n jäsentä. Lomautukset ovat kestoltaan entistä pidempiä, 3 – 4 viikkoa ja jopa 100 päivän lomautuksia on suunnitteilla.

Lomautukset jakaantuvat suhteellisen tasaisesti vuodelle 2015 painottuen kuitenkin kesäaikaan.


Kyselyn perusteella JHL:n jäsenistä irtisanomisten piirissä on noin 300 henkilöä. Irtisanomiset painottuvat alkuvuoteen.


Työttömyyskassa pyysi kyselyssä myös palautetta työttömyyskassan toiminnasta, ruusuja ja risuja. Vastaajat ovat arvioineet työttömyyskassan toiminnan pääsääntöisesti sujuvaksi ja sähköisiä palveluja kehuttiin toimiviksi.


Työttömyyskassa kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita. Saimme vastauksista arvokasta tietoa työttömyyskassan toiminnan suunnitteluun.