Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

- Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa -

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja JHL:n työttömyyskassa ovat valmistaneet retrohenkisen piirrosanimaation, joka kuvaa nuoren ensi askeleita työelämässä. Pahimmillaan siellä pätevät viidakon lait, ellei työelämän tulokas tiedä ja tunne oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan. JHL:n asiana on jäsentensä oikeuksien edistäminen ja puolustaminen. Author : JHLviestii

JHL:stä saat turvaa työelämässä ja sen katkoksissa. JHL:n työttömyyskassa on hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa, joka tarjoaa jäsenilleen ajanmukaiset palvelut ja joustavan etuuksien maksatuksen. Sen palveluksessa on yli 60 työttömyysturvan ammattilaista.

JHL:n työttömyyskassan toimitilat sijaitsevat Helsingissä, maan suurimpiin kuuluvan ammattiliiton, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n yhteydessä. Työttömyyskassan johtajana toimii Pasi Koskinen.


Vuorotteluvapaan ehtoihin suunnitellaan muutoksia

18.3.2014

Työ- ja elinkeinoministeriölle jätetyssä työryhmäesityksessä ehdotetaan muun muassa vuorotteluvapaan työhistoriaehdon pidentämistä 10:stä 16 vuoteen.


Myös vuorottelusijaista koskevia ehtoja ollaan kiristämässä. Tiukennusta vaati hallitus rakennepaketissaan.


Jatkossa sijaiselta vaadittaisiin yhteensä kolmen kuukauden työttömyys sijaisuutta edeltäviltä 14 kuukaudelta. Pidempää ehtoa ei kuitenkaan sovellettaisi alle 25-vuotiaisiin tai vastavalmistuneisiin alle 30-vuotiaisiin eikä yli 55-vuotiaisiin. Tällöin riittäisi yhden päivän työttömyys.

Työryhmän esitys pyrkii estämään siirtymisen eläkkeelle suoraan vuorotteluvapaalta. Vuorottelijalle olisikin tulossa 60 vuoden yläikäraja, joka koskee vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneitä.

Vuorottelukorvaukset sen sijaan pysyvät ennallaan, eikä vapaan pituus muutu merkittävästi

Lisää uutisia »