Vuoden vaihtuminen tuo paljon muutoksia ansiopäivärahaan

19.12.2016

Olemme koonneet tähän keskeisimmät vuoden vaihteessa työttömyysturvaan vaikuttavat lakimuutokset. Muutokset koskettavat kaikkia päivärahansaajia, koska kaikkien päiväraha kansaneläkeindeksin muutoksen johdosta tulee hieman pienenemään.
Kaikista eniten laskee kuitenkin korotettua ansio-osaa saavien päivärahat, koska niiden laskennan perusteena olevia prosentteja leikataan. Lukuisat muutkin muutokset koskettavat työttömien päivärahoja ja niiden määräytymisperusteita vuonna 2017.

Lue lisää »

Tiesitkö?

JHL:n työttömyyskassan perusoppaaseen on koottu kaikki ajantasaiset tiedot liittyen päivärahan ja vuorottelukorvauksen hakemiseen.

Katso tästä JHL:n jäsenyyden tärkeydestä kertovan video.

Työttömyysturvan perusopas 2016