Työttömyysturvalakiin on esitetty muutoksia 1.1.2017 lukien

29.7.2016

Hallitus on antanut 1.7.2016 eduskunnalle esityksen työttömyysturvalain muuttamiseksi. Ehdotetut muutokset tulisivat esityksen mukaan voimaan 1.1.2017.

Työttömyyspäivärahan kesto ehdotetaan lyhennettäväksi 500 päivästä 400 päivään. Niillä henkilöillä, joilla on työhistoriaa vähemmän kuin kolme vuotta, kesto lyhenisi 300 päivään. Enimmäiskesto säilyisi kuitenkin 500 päivässä niillä työttömillä, jotka täyttävät työssäoloehdon täytettyään 58 vuotta.

Omavastuuaika on ehdotettu pidennettäväksi viidestä päivästä seitsemään päivään.

Pitkän työuran jälkeen maksettavista korotusosasta ja korotetusta ansio-osasta on ehdotettu kokonaan luovuttavan ja samalla työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksettavan korotetun ansio-osan laskentasääntöä on ehdotettu muutettavan siten, että sen määrä alenee.

Hallituksen tavoitteena on esittämillään heikennyksillä säästää työttömyysturvamenoista 200 miljoonaa euroa.

Tiesitkö?

JHL:n työttömyyskassan perusoppaaseen on koottu kaikki ajantasaiset tiedot liittyen päivärahan ja vuorottelukorvauksen hakemiseen.

Katso tästä JHL:n jäsenyyden tärkeydestä kertovan video.

Työttömyysturvan perusopas 2016