Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

- Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa -  

/files/images/tyottomyyskassa/perusopas_2016.jpg : 65Kb JHL:n työttömyyskassan tuottama Työttömyysturvan perusopas vuodelle 2016 on luettavissa oheista kuvaa klikkaamalla.

Perusoppaaseen on koottu kaikki ajantasaiset tiedot liittyen päivärahan ja vuorottelukorvauksen hakemiseen. 

 

Klikkaa tästä niin voit katsoa JHL:n jäsenyyden tärkeydestä kertovan videon Youtubessa 

 

JHL:n työttömyyskassan jäsentyytyväisyys parani entisestään

20.5.2016

JHL:n työttömyyskassa toteutti huhti-toukokuussa jäsentyytyväisyystutkimuksen. Tutkimukseen valittiin 5000 kassan palveluja käyttänyttä jäsentä. Tutkimus selvästi kiinnosti jäseniä, mikä näkyikin vastausprosentin kohoamisena tavanomaista paremmalle tasolle.


Tutkimuksessa jäsenet arvioivat laajasti työttömyyskassan toimintaa ja palveluja arvosteluasteikolla 1-5, jossa numero 5 oli parhain arvosana (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä). Jäsenten tyytyväisyys JHL työttömyyskassaan nousi kyselyssä entisestään ollen nyt 4,23. Tutkimuksen toteuttaneen Onway Oy:n Tom Norrback toteaakin jo edellisen tutkimuksen tulosten olleen hyvällä tasolla, mutta siitä huolimatta niistäkin on menty vielä parempaan suuntaan.


Kaikkein tyytyväisimpiä jäsenet olivat kassan sähköisiin palveluihin ja etenkin eWertti Nettikassan koettiin vähentävän muun asioinnin tarvetta ja sen käyttäminen koettiin helpoksi. Saadun palautteen perusteella työttömyyskassan on helppo suositella sen sähköisten palvelujen käyttämistä.


Tutkimuksessa päivärahahakemusten käsittely ja maksaminen sai sekä kiitosta että moitteita. Maksujen koettiin tulevan aikaisempaa nopeammin ja päätösten virheettömyyteen sekä niiden ymmärrettävyyteen oltiin tyytyväisiä, mutta samaan aikaan maksujen toivottiin tulevan vieläkin nopeammin tileille.

Kaiken kaikkiaan suurin osa kyselyyn vastanneista oli hyvinkin tyytyväisiä JHL:n työttömyyskassaan ja vastausten perusteella olemme onnistuneet tehtävässämme varsin hyvin. Erityisen ilahduttavaa oli huomata, että tutkimukseen vastanneista nuorimman ikäryhmän tyytyväisyys kassaan oli noussut kaikissa suhteissa, toteaa kassanjohtaja Pasi Koskinen. Parannettavaa kassan palveluissa myös löytyy. Tutkimuksesta välittyneiden mielipiteiden ja kehitysehdotusten perusteella tiedämme mihin suuntaan palveluja on syytä kehittää.

Työttömyyskassa kiittää kaikkia tutkimukseen vastanneita!