Siirry sisältöön

Suomen hallituksen aikeet aktiivimallin purkamiseksi etenevät

Lakimuutosta valmistellaan ja aktiivimallin purkaminen voi toteutua jo 1.1.2020 lukien.

Aktiivimallin purkavan lakimuutosesityksen luonnos on parhaillaan lausuntokierroksella ja sen mukaan työttömyysturvalakia esitettäisi muutettavaksi 1.1.2020 lukien siten, että aktiivimallia koskevat säännökset kumottaisiin kokonaan. Tämän seurauksena ei työttömyysetuuden saajan tarvitsisi enää ensi vuoden alusta lukien täyttää aktiivisuuden edellytyksiä täyden päivärahan saadakseen. Niiden henkilöiden kohdalla, joille päivärahaa maksettaisi lain voimaantullessa alennettuna, päivärahan taso palaisi automaattisesti täyden päivärahan tasolle. Muilta osin työttömyysetuudensaajia koskevat etuuden saannin edellytykset säilyisivät ennallaan. Myös omavastuuaika säilyisi kuten nytkin eli viidessä päivässä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syksyn aikana.

Vuoden 2018 alusta lukien voimassa ollut aktiivimalli on ollut koko voimassaolonsa ajan kiistelty. Päivärahansaajien osalta sen ei ole katsottu kohtelevan työnhakijoita tasapuolisesti ja päivärahan maksajien näkökulmasta se on hidastanut turhaan päivärahan maksamista ja lisännyt byrokratiaa. Myös JHL:n hallitukselta sataa kiitosta hallituksen aikeille.