Gå till innehållet

Aktiveringsmodellen upphävs och annat med anknytning till årsskiftet

Nedskärningarna på grund av aktiveringsmodellen upphävs och nivån på dagpenningen förhöjs.

Aktiveringsmodellen blir historia

Aktiveringsmodellen upphävs, vilket innebär, att man från och med 1.1.2010 inte längre uppföljer aktivitet och ingen får sänkt dagpenning på grund av nedskärningarna genom aktiveringsmodellen för arbetslöshetsdagar efter årsskiftet. Om dagpenning betalas för dagarna för året 2019, kan sänkt dagpenning betalas även om betalningsdagen infaller under året 2020.

Exempel: En ny aktivitetens uppföljningsperiod börjar 9.12.2019, och personen har inte uppfyllt aktivitetsvillkoret under föregående uppföljningsperiod. Dagpenningens storlek sänks från och med 9.12.2019. Hen skickar in en ansökan för tiden 9.12.2019- 5.1.2020, vars betalningsdag är 8.1.2020. Dagpenning betalas sänkt 9.12- 31.12.2019 och icke-sänkt 1.1- 5.1.2020.

Dagpenningens nivå höjs

Det blir en nivåförhöjning till dagpenningen 1.1.2020.  När det gäller inkomstrelaterad dagpenning, beror storleken av förhöjningen delvis på lönen, eftersom den inkomstrelaterade dagpenningen består av en grunddel samt en förtjänstdel, som bestäms enlig lönen. Storleken av grunddelen  från och med 1.1.2020 är 33,66 €/dag (32,40 €/dag året 2019).

Det blir också små förhöjningar till barnhöjningarna. Barnförhöjningen för ett barn kommer att var 5,28 €/dag (5,23), för två barn7,76 €/dag (7,68) och för två eller flera barn 10,00 €/dag (9,90).

Åldersgränsen för tilläggsdagarna höjs igen

Dagpenning kan betalas efter den maximala betalningstiden t.o.m. 65 år som så kallade tilläggsdagar, om personen uppfyller vissa förutsättningar som gäller ålder och arbetshistoria.

Förutsättningen som gäller åldersgränsen höjs till 62 år hos dem som är födda 1961 och efter det. Förändringen träder i kraft 1.1.2020, men inverkan av den börjar först senare, eftersom de som är födda 1961 fyller 61 år först under året 2022..

Inkomstregistret tas i bruk i arbetslöshetskassorna

Arbetslöshetskassorna börjar få löneuppgifterna som gäller de som får inkomstrelaterad dagpenning 1.1.2020. Syftet är, att man i och med inkomstregistret inte skulle behöva bifoga så mycket uppgifter med ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Arbetsgivarens sätt att anmäla inkomstuppgifter till inkomstregistret har dock en stor inverkan på det hur mycket inkomstutredningar det behövs av de personer själva som ansöker om dagpenning.

För att behandlingen av dagpenningsansökningar skulle gå smidigt borde de som ansöker om dagpenning i övergångsskedet dock själva skicka lönespecifikationerna för jämkning av dagpenning och utredning av arbetsvillkoret.