Gå till innehållet

Aktiveringsmodellens första 65 dagars uppföljningsperioder har uppfyllts

I början av året trädde aktiveringsmodellen i kraft- en lagförändring som har väckt mycket uppmärksamhet. De första 65 dagars uppföljningsperioder har nu uppfyllts i slutet av mars hos personer, som har enhetligt omfattats av uppföljning av aktivitet och som har fått dagpenning från och med 1.1.2018.

Den första perioden av 65 betalda dagar började 1.1.2018 hos alla som får dagpenning. Nu har den första uppföljningsperioden uppfyllts i slutet av mars hos dem, som har fått dagpenning enhetligt från början av året. Om den som får dagpenning inte har varit aktiv på det sätt som avses i lagen under denna period, sänks dagpenningen från och med 2.4.2018. Dagpenningens nivå sänks med 4,65 % för följande 65 dagars period, och efter det granskas aktiviteten på nytt.

Uppföljningsperioden är alltid 65 betalda dagar, och hos personer, vars arbetslöshet har börjat senare än i årsskiftet eller uppföljningsperioden har nollställts efter årsskiftet, granskas aktivitet alltid då 65 betalda dagar uppfylls och en ny uppföljningsperiod börjar.

Arbetslöshetskassan följer upp aktiviteten

Arbetslöshetskassan följer upp aktiviteten i samband med betalningen av dagpenningen. Om aktivitetsvillkoret har uppfylls, sker ingen förändring i betalningen av dagpenningen och inga nya beslut ges. Till personer, vars aktivitet inte har uppfyllts, ger arbetslöshetskassan ett beslut om sänkningen av dagpenningen i samband med den betalning, under vilken 65 dagar uppfylls och en ny uppföljningsperiod börjar. Eftersom dagpenning alltid ansöks retroaktivt, ges största delen av besluten som gäller sänkningen av dagpenning i månadsskiftet april-maj.

Arbetslöshetskassan önskar, att de som får dagpenning inte ringer endast för att fråga om ackumulationen av sin aktivitet, utan väntar i lugn och ro, att den första uppföljningsperioden upphör och man ger antingen ett nytt beslut eller fortsätter att betala dagpenning med samma storlek.

Läs mera om aktiveringsmodellen.