Gå till innehållet

Aktivitetsvillkoret kan från och med 1.4.2019 uppfyllas också i verksamhet som ordnas av kommunen eller fackförbundet

I början av april träder i kraft en ändring i arbetslöshetsskyddet, i och med vilken aktiveringsmodellen inom arbetslöshetsskyddet kan uppfyllas på flera sätt än tidigare. En del av kurser och verksamhet som ordnas av kommuner, fackförbund, organisationer och arbetsgivare uppfyller också aktivitet

I fortsättningen kan man uppfylla aktivitet genom att delta i följande verksamheter:

  • deltagande i sådan sysselsättningsfrämjande träning eller annan verksamhet, som enbart eller i samarbete med någon annan aktör ordnas av kommun, fackförbund eller fackorganisation, Arbetslösas Centralorganisation eller dess lokala förening eller en registrerad förening med ett fackförbund eller fackorganisation som medlem
  • deltagande i sysselsättningsfrämjande träning som arbetsgivaren erbjuder med stöd av 7 kapitel 13 § i arbetsavtalslagen
  • deltagande i verksamhet som stöder rekrytering, s.k. SIB-åtgärder

För att verksamheten skall uppfylla aktivitetskravet, måste den stöda sysselsättningen, och den sökande skall tillställa arbetslöshetskassan ett intyg som fåtts av verksamhetens arrangör. TE-byrån ger inget utlåtande till betalaren av arbetslöshetsförmånen av dessa.

Förändringen träder i kraft 1.4.2019 och den tillämpas, om aktivitetens uppföljningsperiod börjar efter att förordningen trätt i kraft.

Annars är kraven desamma gällande aktiveringsmodellen. Som åtgärder som godkänns till aktiveringsmodellen har tillagts från och med 1.1.2019 studier med vissa förutsättningar

JHL stöder sina medlemmar i uppfyllandet av aktivitetskriteriet! Läs bakom länken om skolningar som kommer i gång i början av året.