Gå till innehållet

Åldergränsen av inkomstrelaterad dagpenning höjdes till 18 år

Lagförändringen trädde i ikraft 1.8.2021. Inkomstrelaterad dagpenning kan fortfarande under en viss tid betalas till en 17-åring, om hen har avslutat sin grundskola senast 1.1.2021 eller avlagt en yrkesexamen eller avlagt studentexamen.

På grund av en ändring som gjorts till lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan arbetslöshetsförmån inte beviljas till en arbetssökande, som är under 18 år och som inte har avlagt läroplikten som avses i läropliktslagen. Förändringen beror på utvidgningen av läroplikten 1.8.2021. Enligt den nya läropliktslagen upphör läroplikten, då personen har avlagt en yrkesexamen eller studentexamen, dock senast när man fyllt 18 år. Rätten till arbetslöshetsförmån kan enligt den nya stadgan dock uppstå vid 17 års ålder, då läroplikten har uppfyllts innan man fyllt 18 år.

Också åldersgränsen hos plikten att betala arbetslöshetsförsäkringsavgift kommer att höjas 1.8.2022, och från och med detta datum börjar man betala arbetslöshetsförsäkringsavgift först vid 18 års ålder. En person som är under 18 år kan då därför inte samla veckor till arbetsvillkoret. Efter förändringen till plikten att betala arbetslöshetsförsäkringsavgift kan en person som är under 18 år inte få inkomstrelaterad dagpenning, även om läroplikten skulle ha upphört redan då personen var under 18 år. Man kan alltså samla veckor till arbetsvillkoret med arbetet som är gjort när man varit 17 år endast t.o.m. 1.8.2022.

En person som är under 18 år kan ha rätt till inkomtsrelaterad dagpenning efter 1.8.2021, om hen har

  • uppfyllt arbetsvillkoret före 1.8.2022
  • uppfyllt läroplikten eller avbrutit avläggandet av sin läroplikt på ett sätt som stadgas i läropliktslagen

De 17-åringar som har fått inkomstrelaterad dagpenning i juli kan få dagpenning också efter 1.8.2021. Detta beror på, att deras arbetsvillkor har uppfyllts före 1.8.2022 och läroplikten har uppfyllts