Gå till innehållet

Ändringar till arbetslöshetskassans telefonjour från och med 31.1.2020

För att  ytterligare effektivera  behandlingen av ansökningar  ändrar arbetslöshetskassan tiderna för telefonjour experimentellt så att kassans personliga telefonjour är från måndag till torsdag kl. 9-14. På fredagarna är telefonservicen stängd.

Du kan sköta dina ärenden med arbetslöshetskassan lätt i eWertti Webbkassa. Där kan du bl.a. följa upp handläggningsskedet av din ansökan, läsa begäran om tilläggsutredningar som har skickats till dig samt skicka meddelanden till arbetslöshetskassan.