Gå till innehållet

Ansökningarna förnyades- bekanta dig med ifyllningsanvisningarna

Nu hittar du den förnyade ansökningen om inkomstrelaterad dagpenning i eWertti Webbkassa. Om du behöver hjälp med ifylllning av den, läs ifyllniingsanvisningarna.

Ansökningarna i eWertti Webbkassa förnyades 26.4.2021.  Syftet med ansökningsförnyelsen är att sökning av dagpenning ska vara lättare och tydligare än tidigare.

Den viktigaste förändringen i ansökningsförnyelsen är att du kan öppna ansökningsblanketten direkt på ingånssidan i  eWertti Webbkassa. oberoende av det om du söker dagpenning första gången eller om du fyller i en forsättningsansökan. I fortsättningen behöver du inte begrunda, vilken ansökningsblankett du fyller i, utan systemet kan erbjuda dig automatiskt antingen en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning eller en fortsättningsblankett, beroende på sin situation.

I fortsättningen kan du fylla i din ansökan på eWerttis startsida  i ”Sök inkomstrelaterad dagpenning” 

Vi har samlat ifyllningsanvisningar för att hjälpa med ifyllningen av nya ansökningar. Nedan hittar du ifyllningsanvisningar i olika situationer. Du bekantar dig väl till ifyllningsanvisningarna!

Anvisningar till helt arbetslösa, permitterade och de som är i utbildning eller i TE-service

Dessa anvisningar är till situationer, då du redan har sökt dagpenning från Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, och din situation inte har ändrats från föregående ansökningsperiod.

Kom ihåg, att du kan söka dagpenning först när din normala ansökningsperiod (en månad eller 4 kalenderveckor) har gått. Systemet föreslår till dig också en ansökningsperiod som motsvarar till föregående normala ansökningsperiod.

Anvisningar till helt arbetslösa, permitterade och de som är i utbildning eller i TE-service

Anvisningar till sökning av jämkad dagpenning

Dessa anvisningar är till en situation, då du redan har sökt dagpenning från Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena. Du har arbetstimmar som du ska anmäla och/eller en lönebetalningsdag under ansökningsperioden.

Kom ihåg, att du kan söka dagpenning först när din normala ansökningsperiod (en månad eller 4 kalenderveckor) har gått.

Anvisningar till sökning av jämkad dagpenning

Anvisningar till första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning eller det har gått över 6 månader från din föregående ansökan

Dessa ansökningar är till en situation, då du första gången söker inkomstrelaterad dagpenning från Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena. Kom ihåg, att du kan söka dagpenning tidigast för två fulla kalenderveckor.

Anvisningar till första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning eller det har gått över 6 månader från din föregående ansökan.