Gå till innehållet

Ansökningarna i eWertti Webbkassa förnyas 26.4.2021

I fortsättningen är det ännu lättare att söka dapgenning, och du hittar ansökningsblanketten som passar till din egen situation direkt på ingångssidan av eWertti.

Ansökningsblanketterna i eWertti Webbkassa förnyas från och med 26.4.2021. Syftet med ansökningsförnyelsen är att sökning av dagpenning ska vara lättare och tydligare än tidigare. Användarvänlighet av ansökningsblanketter har varit en av grundpelarna för att nå syftet.  Därför önskar vi gärna respons på våra nya ansökningsblanketter. Utveckling av e-tjänsten fortsätter, så all respons är värd sin vikt i guld i utvecklingsarbetet!

Vad ändras i ansökan?

Den viktigaste förändringen i ansökningsförnyelsen är att du kan öppna ansökningsblanketten direkt på ingånssidan i  eWertti Webbkassa. oberoende av det om du söker dagpenning första gången eller om du fyller i en forsättningsansökan. I fortsättningen behöver du inte begrunda, vilken ansökningsblankett du fyller i, utan systemet kan erbjuda dig automatiskt antingen en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning eller en fortsättningsblankett, beroende på sin situation.

I och med ansökningsförnyelsen blir ifyllningen av ansökningen lättare, eftersom systemet kan erbjuda dig den rätta ansökningsblanketten och ställer preliminära frågor som passar  precis till din situation!

Ansökningsblanketten ger dig råd i ifyllning av ansökan enligt dina svar till preliminära frågor. Det viktigaste är, att du också i fortsättningen svarar på varje fråga som har antecknats med en stjärna  (*).  Då kommer du vidare med ifyllning av ansökan. Om det något som du funderar på när du fyller i ansökningen, får du tilläggsinformation om frågorna genom att trycka på frågetecknet i övre kanten av sidan. Vi kommer också att publicera skriftliga anvisningar och anvisningsvideon för att underlätta ifyllning av ansökan.

De nya ansökingsblanketterna påverkar inte nuvarande ansökingsrytmer, och man söker dagpenning också i fortsättningen på samma sätt som hittils.

Kundservicen hjälper dig med ifyllning av ansökan

Arbetslöshetskassans kundservice hjälper dig med ifyllning av ansökan i arbetslöshetskassans personliga telefonservice under servicetider. Du tar väl modigt kontakt, om du behöver hjälp med ifyllning av ansökan!