Ansökningsanvisning för arbetslösa

Är du helt arbetslös och behöver hjälp med i fyllning av ansökan? På den här sidan hittar du ansökningsanvisningar till fyllning av första ansökan och fortsatt ansökan.

Ansökning om dagpenning

 • 1. Anmäl dig som arbetssökande i TE-byrån
  • Det här borde du göra senast första dagen när du är arbetslös. Dagpenning kan betalas bara för den där tiden under vilken du har anmält dig som arbetssökande.
  • Anmäl också till TE-byrån om du har företagsverksamhet, du äger skog eller idkar jordbruk. Anmäl TE-byrån också om du  fungerar som närstående- eller familjevårdare, eller studerar under perioden av arbetslösheten.
  • Du kan anmäla dig som arbetssökande i TE-byråns mina e-tjänster.
 • 2. Fyll i ansökninsblankett för dagpenning
  • Du kan skicka ansökningsblanketten via eWertti Webbkassa eller per post till arbetslöshetskassan. Ansökningen som sänds via eWertti är framme i arbetslöshetskassan tidigare och följaktligen tas till behandlingen snabbare.
  • Om den sista betalningsdagen har varit högst sex månader sedan, kan du fylla i en ändringsbar forsatt ansökan i eWertti. Om det har varit över sex månader från din sista betalningsdag, fyll i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.
  • Sänd ansökningen tidigast efter två veckors tid efter att du har varit arbetslös två veckor, så att ansökan slutar på en söndag.
  • Ansök om dagpenning inom tre månader från den dag du vill att den ska betalas.

  Fyll i ansökan noggrant och för en tillräckligt lång period. Ansökan kommer inte att behandlas snabbare, om första  ansökan skickas till kassan för en för kort period. 

 • 3. Bifoga alla nödvändiga bilagor

  Löneuppgifter

  • Löneintyg eller alla lönespecifikationer för minst 26 veckors tid före arbetslösheten, om du inte har fått dagpenning eller har varit arbetslös senast mer än 26 veckor sedan.
   • om perioden innehåller oavlönade frånvaron eller till exempel reducerad lön från sjuktiden, måste intyget vara för en på motsvarande sätt längre period.
   • närmare anvisningar hittar du från ohjepankki, anvisningar där finns på finska.
  • Om du har varit arbetslös under de senaste 26 veckorna, sänd löneinformation för perioden mellan förra arbetslöshetsperioden och nuvarande arbetslöshetsperioden.
   • Till exempel du har senast fått dagpenning till och med 30.9.2019 och du blir arbetslös nu 1.1.2020, skicka löneinformation för perioden 1.10. – 31.12.2019

  Vi rekommenderar att du ber löneintyget från löneräknaren. Om du inte ber löneintyget från löneräknaren, skicka alla lönespecifikationer för den behövliga perioden. 

  Andra nödvändiga bilagor

  • kopia av arbetsavtalet, om ditt arbetsförhållande  har varit tidsbundet
  • kopia av arbetsintyget, om ditt arbetsförhållande har upphört
  • kopia av uppsägningsanmälan, om du har blivit uppsagd

  Om du får någon annan förmån eller du idkar företagsverksamhet, sänd också följande bilagor

  • kopia av beslutet, om du får någon annan social förmån, till exempel stöd för hemvård av barn
  • kopia av ditt senaste beskattningsbeslut om du idkar företagsverksamhet som bisyssla. Kom i håg att anmäla företagsverksamhet också till TE-byrån

  Du kan kolla, om den förmån du får, inverkar på dagpenningen från Muiden sosiaalietuuksien vaikutuksesta päivärahaan (endast på finska)

  Du kan skicka bilagor med din ansökan från eWertti Webbkassa eller via Hakemusliitepalvelu (endast på finska). Du kan också skicka bilagor per post.

 • 4. Följ upp handläggningsskedet av din ansökan
  • Arbetslöshetskassan behandlar ansökningar enligt ankomstdagens ankomstordning
  • Du kan följa upp handläggningsskedet av din ansökan lätt från  eWertti Webbkassa
  • Arbetslöshetskassans allmänna handläggningsskede kan du följa upp i Handläggningsskedet-tjänsten

Om vi behöver mer information eller utredningar för behandling av din ansökan, försöker vi ringa till dig från numret  010 190 300. Om vi inte når dig, skickar vi ett brev till dig  eller meddelande i eWertti Webbkassa. 

Sändning av fortsatt ansökan

Dagpenning ansöks i fortsättningen i fyra kalenderveckors perioder (från måndag till söndag) eller per kalendermånad (från första dagen till sista).

Om du är helt arbetslös, kan du sända en fortsatt ansökan via eEmeli Puhelinkassa (endast på finska) eller via eWertti Webbkassa. När du är helt arbetslös, använd icke-ändringsbar fortsatt ansökan i eWertti. Då ska pengarna vara på ditt konto huvudsakligen inom några dagar, om det inte finns något hinder att betala dagpenning, till exempel ett nytt utlåtande från TE-byrån eller annan ändrad situation.

Fortsatta ansökningar som är skickade till arbetslöshetskassan per post försöker vi betala inom en vecka från ankomstdagen.