Ansökningsanvisning för arbetslösa

Är du helt arbetslös och behöver hjälp med i fyllning av ansökan? På den här sidan hittar du ansökningsanvisningar till fyllning av första ansökan och fortsatt ansökan.

Ansökning om dagpenning

 • 1. Anmäl dig som arbetssökande i TE-byrån
  • Det här borde du göra senast första dagen när du är arbetslös. Dagpenning kan betalas bara för den där tiden under vilken du har anmält dig som arbetssökande.
  • Anmäl också till TE-byrån om du har företagsverksamhet, du äger skog eller idkar jordbruk. Anmäl TE-byrån också om du  fungerar som närstående- eller familjevårdare, eller studerar under perioden av arbetslösheten.
  • Du kan anmäla dig som arbetssökande i TE-byråns mina e-tjänster.
 • 2. Fyll i ansökninsblankett för dagpenning
  • Du kan skicka ansökningsblanketten via Ewertti eTjänst eller per post till arbetslöshetskassan. Ansökningen som sänds via eWertti är framme i arbetslöshetskassan tidigare och följaktligen tas till behandlingen snabbare.
  • Om den sista betalningsdagen har varit högst sex månader sedan, kan du ansökan i eWertti.
  • Sänd ansökningen tidigast efter två veckors tid efter att du har varit arbetslös två veckor, så att ansökan slutar på en söndag.
  • Ansök om dagpenning inom tre månader från den dag du vill att den ska betalas.

  Fyll i ansökan noggrant och för en tillräckligt lång period. Ansökan kommer inte att behandlas snabbare, om första  ansökan skickas till kassan för en för kort period. 

 • 3. Bifoga alla nödvändiga bilagor

  Löneuppgifter

  Arbetslöshetskassan använder  uppgifterna från inkomstregistret alltid när det är möjligt.

  Om alla uppgifter som behövs vid behandling av ansökan inte fås från inkomstregistret, ber man dessa uppgifter antingen direkt av löneräknaren eller av dig själv. Om man skickar lönespecifikationerna  eller ett  löneinytg redan som bilaga till ansökan, kan behandligen av ansökan bli snabbare, för då har arbetslöshetskassan tilläggsuppgifterna färdigt.  Besluten görs dock alltid när det är möjligt enligt uppgifterna från inkomstregistret, och uppgifterna från lönespecifikationerna som du har skickat används endast, då  uppgifterna från inkomstregistret inte är tillräckliga.

  Andra nödvändiga bilagor

  • kopia av arbetsavtalet, om ditt arbetsförhållande  har varit tidsbundet
  • kopia av uppsägningsanmälan, om du har blivit uppsagd

  Om du får någon annan förmån eller du idkar företagsverksamhet, sänd också följande bilagor

  • kopia av beslutet, om du får någon annan social förmån, till exempel stöd för hemvård av barn
  • kopia av ditt senaste beskattningsbeslut om du idkar företagsverksamhet som bisyssla. Kom i håg att anmäla företagsverksamhet också till TE-byrån

  Du kan kolla, om den förmån du får, inverkar på dagpenningen från Muiden sosiaalietuuksien vaikutuksesta päivärahaan (endast på finska)

  Du kan skicka bilagor med din ansökan från Ewertti eTjänst eller via Hakemusliitepalvelu (endast på finska). Du kan också skicka bilagor per post.

 • 4. Följ upp handläggningsskedet av din ansökan
  • Arbetslöshetskassan behandlar ansökningar enligt ankomstdagens ankomstordning
  • Du kan följa upp handläggningsskedet av din ansökan lätt från  Ewertti eTjänst
  • Arbetslöshetskassans allmänna handläggningsskede kan du följa upp i Handläggningsskedet-tjänsten

Om vi behöver mer information eller utredningar för behandling av din ansökan, försöker vi ringa till dig. Om vi inte når dig, skickar vi ett brev till dig  eller meddelande i Ewertti eTjänst

Sändning av fortsatt ansökan

Dagpenning ansöks i fortsättningen i fyra kalenderveckors perioder (från måndag till söndag) eller per kalendermånad (från första dagen till sista).

Om du är helt arbetslös, kan du sända en fortsatt ansökan viar via Ewertti eTjänst. Då ska pengarna vara på ditt konto huvudsakligen inom några dagar, om det inte finns något hinder att betala dagpenning, till exempel ett nytt utlåtande från TE-byrån eller annan ändrad situation.

Fortsatta ansökningar som är skickade till arbetslöshetskassan per post försöker vi betala inom en vecka från ankomstdagen.