Ansökningsanvisning för skolgångshandledare och skolgångsassistenter

Dessa anvisningar är särskilt till skolgångsassistenter och skolgångshandledare, men anvisningarna gäller också timlärare samt andra yrkesgrupper, vars arbete och lönebetalning regelbundet avbryts på grund av läroanstalternas årliga verksamhetsperioder.

Anvisningarna som har samlats på denna sida är primärt för permitteringstider och tiderna för avbrott i arbete och lönebetalning och gäller hösten 2023 och vintern 2024. Från anvisningarna hittar du ett eget avsnitt för de som är permitterade från heltidsarbete och de som är permitterade från deltidsarbete.

Dagpenning kan betalas på grund av deltidsarbete också utan permittering/ avbrott i arbete och lönebetalning. För dessa situationer hittar du närmare anvisningar från anvisningsbanken i avsnittet Ansökningsanving för deltidsanställd

Förutsättningen för att du kan få dagpenning är alltid, att din arbetsansökan är i kraft hos TE-byrån. Kom alltså ihåg att alltid anmäla som arbetssökande hos TE-byrån/ försäkra, att din arbetsansökan är i kraft. Du gör det lättast via TE-tjänsterna.

Bifoga arbetsavtalet, på vilket man har kommit överens om avbrott i arbete och lönebetalning under höstlovet/jullovet (om du inte har gjort det redan tidigare) eller permitteringsanmälan, om du har blivit permitterad.

Deltidsarbete eller heltidsarbete?

Enligt lagen om arbetslöshetsskydd är det fråga om deltidsarbete, då arbetstiden är högst 80 procent av den maximala arbetstiden inom branschen.

Till exempel då den kommunala allmänna arbetstiden är högst 38 timmar och 15 minuter i veckan, räknas sådant arbete till deltidsarbete, på vilket arbetstiden är högst 30 timmar och 36 minuter i veckan. Om arbetstiden är 31 timmar i veckan, beaktas det som heltidsarbete.

Under deltidsarbete kan man betala jämkad dagpenning, och löneinkomsten av den som är sysselsatt i lönearbete på deltid jämkas som inkomst av den jämkningsperiod under vilken den betalas. Det har ingen betydelse, när deltidsarbetet är gjort eller om personen har varit arbetslös eller arbetssökande under tidpunkten i fråga. Endast det har en betydelse, när lönen betalas. Också semesterpenningar och semesterersättningar som har tjänats från deltidsarbete jämkas enligt betalningsdagen på jämkningsperioden som motsvarar betalningstidpunkten. Du observerar väl alltså betydelsen av lönebetalningsdagen när du ansöker om dagpenning.

Lönen som fås från heltidsarbete beaktas inte vid jämkning av dagpenning, och man har inten rätt till dagpenning för tiden, under vilken man är i heltidsarbete. Om du har semestrar som inte har tagits ut i slutet av ett heltidsarbete som varar mer än två veckor, periodiseras den ersättning som betalas för dem. Läs mera om periodisering av semesterersättningen.

Arbetet och lönebetalningen avbryts på grund av en orsak som jämställs med permittering eller du blir permitterad

Vid jämkningen av dagpenning och ansökningen av den påverkar om arbetet som föregår arbetslösheten har varit på heltid eller på deltid. Hur skall man alltså söka dagpenning och vad skall man beakta?

Du kommer väl också att alltid anmäla till TE-byrån att ditt arbetsförhållande har upphört / anmäla som arbetssökande hos TE-byrån.

 • Du har arbetat på deltid och ditt arbete och lönebetalning avbryts eller du blir permitterad till exempel under jul- eller sportlovet

  Löneinkomsten för en person som är sysselsatt på deltid jämkas alltid som inkomst under den jämkningsperiod under vilken den betalas. Det har alltså ingen betydelse när deltidsarbetet är gjort eller om person har varit arbetslös vid tidpunkten i fråga. Endast det har en betydelse när lönen utbetalas. Också semesterpenningar och semesterersättningar jämkas enligt jämkningsperioden som bestäms av betalningsdagen. Du observerar väl betydelsen av betalningsdagen när du söker dagpenning.

  • Om du har sökt jämkad dagpenning under arbetet, fyll också i fortsättningen din ansökan enligt din normala ansökningsperiod.
   • Lönen som du från deltidsarbetet beaktas div jämkning för hela betalningsmånaden, även om betalningsdagen skulle infalla under permitteringsveckan. Då beaktas månadslönen som har reducerats på grund av permitteringen.

  Exemplen då man söker dapgenning för hela månader:

  Jullov: Till exempel du söker dagpenning för tiderna 1.12.2023 – 31.12.2023 och 1.1.2024 – 31.1.2024. Ditt arbete och lönebetalning har avbrutits på grund av skolans jullov för tiden 23.12.2023- 5.1.2024.

  December 1.12.2023 – 31.12.2023: 

  Lönebetalningsdagen i december är 15.12.2023. Lönen som du får på lönebetalningsdagen 15.12.2023 beaktas som inkomst vid jämkning för hela december. Dagpenningen betalas som jämkad också för de dagar under vilka arbetet har avbrutits. Om lönebetalningsdagen är 29.12.2023, beaktas lönen som fås på lönebetalningsdagen 29.12.2023 på samma sätt som jämkad inkomst för hela december.

  Januari 1.1.2024 – 31.1.2024: 

  Lönebetalningsdagen i januari är 15.1.2024. Lönen som du får på lönebetalningsdagen 15.1.2024 beaktas som inkomst vid jämkning för hela januari. Dagpenningen betalas som jämkad också för de dagar under vilka arbetet har avbrutits. Om lönebetalningsdagen är 31.1.2024 beaktas lönen som fås på lönebetalningsdagen 31.1.2024 på samma sätt som jämkad inkomst för hela januari.

  • Om du söker dagpenning för en kortare period, till exempel endast för permitteringsveckan måste arbetslöshetskassan granska eventuella lönebetalningsdagar för en hel månad jämkningsperiod. En månads jämkningsperiod kan då börja redan före dagen, från vilken man söker dagpenning.
  • Lönen jämkas alltså på samma sätt som i det fall att du skulle söka hela månaden, men dagpenning betalas endast för den tid, under vilken du är arbetssökande hos TE-byrån. Det har ingen betydelse, om lönebetalningsdagen infaller under permitteringstiden.

  Sportlov: Till exempel du söker dagpenning för tiden 1.2.2024 – 29.2.2024 och 1.3.-31.3.2024. Ditt arbete och lönebetalning har avbrutits på grund av skolans sportlov för tiden 26.2.2024 – 3.3.2024.

  Februari:

  Lönebetalningsdagen i februari är 15.2.2024. Lönen som du får på lönebetalningsdagen 15.2.2024 beaktas som inkomst vid jämkning för hela februari. Dagpenningen betalas som jämkad också för de dagar under vilka arbetet har avbrutits. Om lönebetalningsdagen är 29.2.2024 beaktas lönen som fås på lönebetalningsdagen 29.2.2024 på samma sätt som jämkad inkomst för hela februari.

  Mars:

  Lönebetalningsdagen i mars är 15.3.2024. Lönen som du får på lönebetalningsdagen 15.3.2024 beaktas som inkomst vid jämkning för hela mars. Dagpenningen betalas som jämkad också för de dagar under vilka arbetet har avbrutits. Om lönebetalningsdagen är 28.3.2024 beaktas lönen som fås på lönebetalningsdagen 28.3.2024 på samma sätt som jämkad inkomst för hela mars.

  • Om du söker dagpenning för en kortare period, till exempel endast för permitteringsveckan måste arbetslöshetskassan granska eventuella lönebetalningsdagar för en hel månads jämkningsperiod. En månads jämkningsperiod kan då börja redan före dagen, från vilken man söker dagpenning.
   • Lönen jämkas alltså på samma sätt som i det fall att du skulle söka hela månaden, men dagpenning betalas endast för den tid, under vilken du är arbetssökande hos TE-byrån. Det har ingen betydelse, om lönebetalningsdagen infaller under permitteringstiden

  Exemplen då man söker dagpenning endast för avbrottstiden:

  Jullov: Till exempel du söker dagpenning för tiden 23.12.2023– 5.1.2024, då ditt arbete och lönebetalning har avbrutits på grund av jullovet.

  Lönebetalningsdagen har varit 15.12.2023, alltså före avbrottstiden. Som jämkningsperiod sätts en månad räknat bakåt från sista dagen för vilken man sökt dagpenning.  Jämkningsperioden är alltså 6.12.2023– 5.1.2024.

  Lönen som du får på lönebetalningsdagen 15.12.2023 beaktas som inkomst vid jämkning för hela månadens jämkningsperiod (6.12.2023 – 5.1.2024). Dagpenningen betalas som jämkad också för de dagar under vilka arbetet har avbrutits. Om lönebetalningsdagen är 29.12.2023, beaktas lönen som fås på lönebetalningsdagen 29.12.2023 på samma sätt som inkomst för jämkningsperioden. Dagpenning betalas endast för de dagar, för vilka man sökt dagpenning. Om din arbetsansökan är i kraft hos TE-byrån lönar det sig att söka dagpenning för hela månaden. Exemplet till hur man söker dagpenning för en hel månad hittar du ovan.

  Sportlov: Till exempel du söker dagpenning för tiden 26.2.2024 – 3.3.2024, då ditt arbete och lönebetalning har avbrutits på grund av sportlovet.

  Lönebetalningsdagen har varit 15.2.2024, alltså före avbrottstiden. Som jämkningsperiod sätts en månad räknat bakåt från sista dagen för vilken man sökt dagpenning.  Jämkningsperioden är alltså 4.2.2024 – 3.3.2024.

  Lönen som du får på lönebetalningsdagen 15.2.2024 beaktas som inkomst vid jämkning för hela månadens jämkningsperiod (4.2.2024 – 3.3.2024). Dagpenningen betalas som jämkad också för de dagar under vilka arbetet har avbrutits. Om lönebetalningsdagen är 29.2.2024, beaktas lönen som fås på lönebetalningsdagen 29.2.2024 på samma sätt som inkomst för jämkningsperioden. Dagpenning betalas endast för de dagar, för vilka man sökt dagpenning. Om din arbetsansökan är i kraft hos TE-byrån, lönar det sig att söka dagpenning för hela månaden. Exemplet till hur man söker dagpenning för en hel månad hittar du ovan.

  Arbetslöshetskassan rekommenderar, att de som är i deltidsarbete håller arbetsansökan i kraft hos TE-byrån hela tiden och fyller i ansökan för en hel månad.

  Du hittar närmare anvisningar till sökning av dagpenning under deltidsarbetet från anvisningsbanken Ansökningsanvisning för deltidsanställd.

  Arbetslöshetskassan får dina löneuppgifter från inkomstregistret. Vid jämkning av dagpenning beaktas alla betalda löner (grundlöner, semesterpenningar och semesterersättningar) enligt betalningsdagen, även om du skulle vara helt arbetslös och även om löner na skule var införtjänade under en tid, under vilken du inte har varit sökande av dagpenning.

 • Du har arbetat på heltid och ditt arbete och lönebetalning avbryts / du blir permitterad till exempel under jul- eller sportlovet
  • Sänd ansökan om dagpenning för hela permitteringen eller avbrottet.
  • Bifoga arbetsavtalet, på vilket man har kommit överens om avbrott i arbete och lönebetalning under höstlovet/jullovet (om du inte har gjort det redan tidigare) eller permitteringsanmälan, om du har blivit permitterad
  • Om du är på årssemester under vilken för vilken du söker dagpenning, anmäl semesterdagar i din ansökan. Dagpenning betalas inte för semesterdagar som grundar sig på heltidsarbete. Om du har semestrar som inte har tagits ut i slutet av ett heltidsarbete som varar mer än två veckor, periodiseras den ersättning som betalas för dem. Läs mera om periodisering av semesterersättningen.

  Jullov: Till exempel du söker dagpenning för tiden 23.12.2023 – 5.1.2024, då ditt arbete och lönebetalning har avbrutits på grund av skolans jullov. Lönebetalningsdagen är 29.12.2023. Lönen som man får från heltidsarbete beaktas inte, och dagpenning betalas till fullt belopp för tiden för vilken man sökt dagpenning.

  Sportlov: Till exempel du söker dagpenning för tiden 26.2.2024 – 3.3.2024 , då ditt arbete och lönebetalning har avbrutits på grund av skolans sportlov. Lönebetalningsdagen är 29.2.2024. Lönen som man får från heltidsarbete beaktas inte, och dagpenning betalas till fullt belopp för tiden för vilken man sökt dagpenning.

Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning

Inverkan av årssemestern på rätten till dagpenning är beroende av det om semesterlönen betalas på grund av deltidsarbete eller heltidsarbete. Arbetsförhållandets form avgör också, om semesterpenning och semesterersättning jämkas med dagpenning eller inte.

 • Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning hos en deltidsanställd
  • Om du är på årssemester under tiden för vilken du ansöker om dagpenning, anmäl semesterdagarna på din dagpenningsansökan då du håller dem.
   • Semesterlönen beaktas vid jämkning i den jämkningsperiod under vilken den betalas ut
  • Semesterpenning och semesterersättning jämkas med dagpenning i den jämkningsperiod, under vilken de betalas ut,
   • de jämkas även om du då skulle vara arbetslös/permitterad och även om semestrar skulle vara införtjänade under perioden, under vilken du inte har varit arbetssökande.
  • Löner jämkas med dagpenning under den jämkningsperiod, på vilken lönebetalningsdagen infaller.
   • Jämkningsperiodens längd kan vara en annan än ansökningsperioden, Jämkningsperioden kan aldrigvara kortare än den vanliga fyra veckors period eller en månad, men ansökningsperioden kan vara.
 • Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning hos en heltidsanställd
  • Om du är på årssemester under den tid för vilken du söker dagpenning, anmäl semesterdagarna på din dagpenningsansökan.
  • Ingen dagpenning betalas för semesterdagarna
  • Semesterpenning och semesterersättning beaktas inte vid jämkning av dagpenning

Om vi behöver tilläggsutredningar till din ansökan, försöker vi ringa till dig från numret 09 7703 1000. Om vi inte når gid, skickar vi till dig ett brev. Om du har gett tillstånd till elektronisk begäran av tilläggsutredningar, skickar vi i stället för att ringa till dig ett meddelande i Ewertti eTjänst