Ansökningsanvisning för skolgångshandledare och skolgångsassistenter

Ansökningsanvisningen har kompletterats så att den gäller särskilt sommaren 2019. Läs här vad du ska beakta, när du ansöker om dagpenning. Jämkning enligt betalningsprincipen innebär en förändring till den första betalningsperioden, då semesterpenningar och semesterersättningar som betalas på grund av deltidsarbete jämkas.

Lagen om arbetslöshetsskydd ändrades från och med 1.4.2019 så att löneinkomsten av en person som blir sysselsatt i lönearbete på deltid jämkas i fortsättningen som inkomst av den ansökningsperiod, under vilken lönen utbetalas. Samtidigt ändrades jämkningsprincipen så att det inte längre har en betydelse, när deltidsarbetet är gjort utan när lönen utbetalas.

Enligt lagen om arbetslöshetsskydd är det fråga om deltidsarbete, då arbetstiden är högst 80 procent av den maximala arbetstiden inom branschen. Då den maximala arbetstiden är 38 timmar och 45 minuter i veckan, beaktas ett sådant arbete som deltidsarbete, i vilket arbetstiden är högst 31 timmar i veckan.

På denna sida har vi samlat anvisningar till skolgångsassistenter och skolgångshandledare, men anvisningarna gäller också timlärare samt andra yrkesgrupper, vars arbete och lönebetalning avbryts regelbundet på grund av läroanstalternas årliga verksamhetsperioder.

Arbetsförhållandet upphör eller arbete och lönebetalning avbryts under sommaren

Vid jämkning av dagpenning och ansökning ad den påverkar det om arbetet som föregår arbetslösheten har varit på heltid eller på deltid. Hur ansöker du om dagpenning och vad måste du beakta?

 • Du har arbetat på deltid, ditt arbetsförhållande upphör och du blir arbetslös
  • Om du har ansökt om jämkad dagpenning under arbetet, ansök fortsättningsvis om dagpenning månadsvis enligt din normala ansökningsperiod.
  • Även om du inte skulle ha ansökt om dagpenning under arbetet, fyll i ansökan för hela juni (alltså inte endast för två veckor).
  • Om du dock har anmält som arbetssökande mitt i juni, ansök om dagpenning från och datumet från och med vilket din arbetsansökan är kraft och fyll i ansökan till och med slutet av juni.
  • Bifoga lönespecifikationen för grundlöner, semesterpenningar och semesterersättningar som har betalats i juni-  de beaktas enligt betalningsdagen vid jämkningen, även om du skulle vara helt arbetslös och de skulle vara införtjänade under tiden, då du inte har varit sökande av dagpenning. 
  • anmäl till TE-byrån att ditt arbetsförhållande har upphört/ anmäl som arbetssökande hos TE-byrån

  LÄS NOGGRANNARE OM ANSÖKNING OM DAGPENNING AV DEN MÅNATLIGA ANVISNINGEN NEDAN

  Fyll i ansökningen noggrant och för en tillräckligt lång period. Ansöker kommer inte snabbare till behandling genom att den första ansökan skickas för en för kort period.

 • Du har arbetat på deltid och ditt arbete och lönebetalning avbryts under sommaren eller du bli permitterad
  • Om du har ansökt om jämkad dagpenning under arbetet, ansök fortsättningsvis om dagpenning månadsvis enligt din normala ansökningsperiod
  • Även om du inte skulle ha ansökt om dagpenning under arbetet, fyll i ansökan för hela juni (alltså inte endast för två veckor)
  • Om du dock har anmält som arbetssökande mitt i juni, ansök om dagpenning från och datumet från och med vilket din arbetsansökan är kraft och fyll i ansökan till och med slutet av juni.
  • Om du har ansökt om jämkad dagpenning under arbetet, ansök fortsättningsvis om dagpenning månadsvis enligt din normala ansökningsperiod.
  • Bifoga lönespecifikationen för grundlöner, semesterpenningar och semesterersättningar som har betalats i juni-  de beaktas enligt betalningsdagen vid jämkningen, även om du skulle vara helt arbetslös och de skulle vara införtjänade under tiden, då du inte har varit sökande av dagpenning. 
  • Om du har varit på årssemester under ansökningsperioden, anmäl semesterdagarna i din ansökan. Semesterlönen beaktas vid jämkningen av den ansökningsperiod, under vilken de betalas ut.
  • Bifoga arbetsavtalet, i vilket av kommits överens om avbrott av arbete och lönebetalning under sommaren (om du inte har skickat det redan tidigare) /permitteringsanmälan
  • Anmäl som arbetssökande hos TE-byrån om din arbetsansökan inte är i kraft

  LÄS NOGGRANNARE OM ANSÖKNING OM DAGPENNING AV DEN MÅNATLIGA ANVISNINGEN NEDAN.

  Fyll i ansökningen noggrant och för en tillräckligt lång period. Ansöker kommer inte snabbare till behandling genom att den första ansökan skickas för en för kort period.

 • Du har arbetat på heltid, ditt arbetsförhållande upphör och du blir arbetslös
  • Anmäl som arbetssökande hos TE-byrån
  • Sänd första ansökan om dagpenning tidigast efter två veckor räknat från början av din arbetslöshet så att ansökan slutar på den söndag och bifoga till den nödvändiga bilagor till utredning av arbetsvillkoret
   • Om du har fått dagpenning under sommaren 2018 eller efter det, fyll i en Ändringsbar fortsättningsblankett. Kom ihåg att kontrollera från dina egna uppgifter i eWertti, att ditt kontonummer är rätt
    • Sätt ett kryss i punkten ansökningsperioden är avvikande: annan orsak och skriv skolgångshandledare –eller assistent– arbetslös under sommaren. .
   • Om du ansöker första gången om dagpenning, fyll i en Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.
  • Om du får retroaktiva löner för tiden som föregår din arbetslöshet eller semesterersättning för oerhållen semester, beaktas de inte vid jämkningen.
 • Du har arbetat på heltid och ditt arbete och lönebetalning avbryts under sommaren eller du blir permitterad
  • Anmäl som arbetssökande hos TE-byrån
  • Sänd första ansökan om dagpenning tidigast efter två veckor räknat från början av din arbetslöshet så att ansökan slutar på den söndag och bifoga till den nödvändiga bilagor till utredning av arbetsvillkoret
   • Om du har fått dagpenning under sommaren 2018 eller efter det, fyll i en Ändringsbar fortsättningsblankett. Kom ihåg att kontrollera från dina egna uppgifter i eWertti, att ditt kontonummer är rätt
    • Sätt ett kryss i punkten ansökningsperioden är avvikande: annan orsak och skriv skolgångshandledare –eller assistent– arbetslös under sommaren.
   • Om du ansöker första gången om dagpenning, fyll i en Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.
  • Bifoga arbetsavtalet i vilket av kommits överens om avbrott av arbete och lönebetalnings under sommaren (om du inte har skickat det redan tidigare) /permitteringsanmälan
  • Om du är på årssemester under perioden, anmäl semesterdagarna i din ansökan Dagpenning betalas inte för semesterdagar.

Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning

Inverkan av årssemestern på rätten till dagpenning är beroende av det om semesterlönen betalas på grund av deltidsarbete eller heltidsarbete. Arbetsförhållandets form avgör också, om semesterpenning och semesterersättning jämkas med dagpenning eller inte.

 • Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning hos en deltidsanställd
  • Om du är på årssemester under tiden för vilken du ansöker om dagpenning, anmäl semesterdagarna på din dagpenningsansökan då du håller dem.
  • Semesterlönen beaktas vid jämkningen i den ansökningsperiod under vilken de betalas ut
  •  Semesterpenning och semesterersättning jämkas med dagpenning i den ansökningsperiod under vilken de betalas ut, även du då skulle vara helt arbetslös/ permitterad och även om lönerna skulle vara införtjänade under perioden, under vilken du har varit arbetssökande.
 • Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning hos en heltidsanställd
  • Om du har varit på årssemester, anmäl semesterdagarna på din dagpenningsansökan.
  • Dagpenning utbetalas inte alls för semesterdagar
  • Semesterpenning och semesterersättning beaktas inte vid jämkningen av dagpenning.

Vad man ska observera, då arbetet fortsätter igen i augusti

Hur ska du gå till väga när skolorna börjar igen i augusti och du går tillbaka till arbetet?  Till rätten av dagpenning har en inverkan, om arbetet som du inleder är på heltid eller på deltid och också när den första lönen betalas ut

 • Du inleder ett deltidsarbete i augusti
  • Ansök om dagpenning fortsättningsvis enligt din normala ansökningsperiod per kalendermånad
  • Lönen för arbetet som gjorts i augusti påverkan under den ansökningsperiod under vilken den betalas ut.
   • Om lönen betalas ut i augusti, jämkas det för hela augusti.
   • Om lönen betalas ut först i september, betalas augusti till fullt belopp, även om det skulle finnas arbetsdagar
  • Om du trots deltidsarbete inte vill ansöka om dagpenning, är det dock bra att observera ett par saker
   • Om lönebetalningsdagen för augusti infaller under en period, för vilken du inte längre ansöker om dagpenning, om början av augusti betalas till fullt belopp.
   • Om lönerna för augusti utbetalas först i september, lönar det sig att ansöka om dagpenning för hela augusti, även om det skulle finnas arbetsdagar under augusti. Om ingen lönebetalningsdag infaller under augusti, kan hela augusti betalas till fullt belopp.
 • Du inleder ett heltidsarbete i augusti
  • Ansök om dagpenning till och med början av arbetet om anmäl i din ansökan, att du har inlett ett heltidsarbete som pågår över två veckor.
  • Dagpenning utbetalas till och med början av arbetet till fullt belopp (om det inte finns någon annan jämkningsgrund)

Ansökning av dagpenning juni-augusti 

Läs här månadsvis, vad du borde beakta när du ansöker om dagpenning.

Obs. dessa anvisningar gäller personer, som blivit arbetslösa eller permitterade eller är arbetslösa på grund av en orsak som jämställs med permittering.

 • Ansökan för juni
  • Fyll i ansökan i eWertti Webbkassa för hela juni
   • Om du har ansökt om jämkad dagpenning under arbetet, ansök om dagpenning fortsättningsvis enligt din normala betalningsrytm månadsvis
   • Även om du inte skulle ha ansökt om dagpenning under arbetet, fyll i ansökan för hela juni (alltså inte endast för två veckor).
    • Om du har fått dagpenning under sommaren 2018 eller efter det, fyll i en Ändringsbar fortsättningsblankett. Kom ihåg all kontrollera i dina egna uppgiifter i eWertti, att ditt kontonummer är rätt
    • Om du ansöker om dagpenning första gången, fyll i en Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning
   • Om du anmäler som arbetssökande först mitt i juni, ansök om dagpenning från och med den dagen från och med vilken din arbetsansökan är i kraft
   • Anteckna i din ansökan om du har varit i arbete eller på årssemester
  • Bifoga lönespecifikationer för lönebetalningsdagar som infaller under juni. Av lönespecifikationer bör framgå:
   • alla löner, som har betalats i juni även om arbetet skulle ha gjorts redan tidigare
   • semesterlöner vars betalningsdag är i juni (även om du skulle ha hållit din semester i en annan tidpunkt)
   • Lönebetalningsdagen
  • Om du inte har ansökt om jämkad dagpenning under arbetet, bifoga löneintyg för åtminstone 26 föregående kalenderveckor för utredning av arbetsvillkoret
  • Bifoga arbetsavtalet, i vilket har kommit överens om avbrott i arbete och lönebetalning (om du inte har skickat det tidigare)/ permitteringsanmälan
 • Ansökan för juli
  • Fyll i ansökan i eWertti Webbkassa för hela juli
   • Fortsättningsansökan, icke-förändringsbar, om du är helt arbetslös och om ingen semester eller lönebetalningsdag infaller under ansökningsperioden
   • Ändringsbar fortsättningsblankett, om du har arbetsdagar eller semesterdgaar eller lönebetalningsdag
  • Bifoga lönespecifikationer för alla lönebetalningsdagar som infaller under juli.Av lönespecifikationer för framgå:
   • alla löner, som har betalats i juli även om arbetet skulle ha gjorts redan tidigare
   • semesterlöner vars betalningsdag är i juli (även om du skulle ha hållit din semester i en annan tidpunkt)
   • semesterersättningar och semesterpenningar som har betalats i juli
   • Lönebetalningsdagen
 • Ansökan för augusti
  • Fyll i ansökan i eWertti Webbkassa för hela augusti
    • Fortsättningsansökan, icke-förändringsbar, om du är helt arbetslös och om ingen semester eller lönebetalningsdag infaller under ansökningsperioden
    • Ändringsbar fortsättningsansökan, om du inleder ett deltidarbete mitt i augusti eller är på årssemester en del av månaden eller ditt arbetslöshet upphör mitt i månaden
  • Bifoga lönespecifikationer för alla lönebetalningsdagar som infaller under augusti. Av lönespecifikationer för framgå:
   • alla löner, som har betalats i augustii även om arbetet skulle ha gjorts redan tidigare
   • semesterlöner vars betalningsdag är i augustii (även om du skulle ha hållit din semester i en annan tidpunkt)
   • semesterersättningar och semesterpenningar som har betalats i augusti
   • Lönebetalningsdagen

Om vi behöver tilläggsuppgifter till din ansökan, försöker vi ringa till dig från numret

010 190 300.  Om vi inte når dig, skickar vi ett brev till dig Om du har gett ditt tillstånd till elektronisk begäran om tilläggsutredning, skickar vi ett meddelande till dig i eWertti Webbkassa.