Ansökningsanvisning för skolgångshandledare och skolgångsassistenter

Du läser väl noggrant anvisningarna, om du blir permitterad eller om ditt arbete och lönebetalning avbryts på grund av villkoret i arbetsförhållandet. Anvisningarna har uppdaterats på grund av den tidsbestämda lagförändringen som trädde i ikraft 11.5.2020.

På grund av lagförändringen som tillfälligt gjorts till lagen m arbetslöshetsskydd kan jämkningsperioden som används då ansökningsperioden börjar 11.5.2020 eller efter det inte längre vara kortare än vanligt, utan den är alltid antigen fyra veckor eller en månad. Detta betyder, att även om en person skulle ansöka om dagpenning för en kortare period än t.ex. en månad, så måste som jämkad inkomst dock beaktas inkomsterna som har betalats under en månads eller fyra veckors jämkningsperiod beroende på lönebetalningsperioden.

Ansökningsperiod = tidsperioden för vilken man ansöker om dagpenning. Den är vanligtvis fyra veckor, en månad eller en kalendermånad. Då arbetslösheten börjar eller upphör kan den vara kortare än vanligt.

Jämkningsperiod = löneinkomsten som betalas påverkar beloppet på dagpenningen som betalas för ansökningsperioden som riktar sig .på samma tidsperiod. Jämkningsperioden är gällande ansökningsperioder som börjar under tiden 11.5.2020– 31.3.2021 alltid fyra veckor eller en månad oberoende av längden av ansökningsperioden. Gällande ansökningsperioder som börjar före 11.5.2020 kan jämkningsperioden vara kortare än vanligt, s.k.särskild jämkningsperiod.

Denna ändring av jämkningsperiod har en inverkan också till skolgångshandledarnas och skolgångsbiträdenas dagpenningsansökningar.

Jämkning av lön som fås från deltidsarbete

Löneinkomsten av den som är sysselsatt i lönearbete på deltid jämkas som inkomst av den jämkningsperiod under vilken den betalas. Det har ingen betydelse, när deltidsarbetet är gjort eller om personen har varit arbetslös under tidpunkten i fråga. Endast det har en betydelse, när lönen betalas. Också semesterpenningar och semesterersättningar som har tjänats från deltidsarbete jämkas enligt betalningsdagen på jämkningsperioden som motsvarar betalningstidpunkten.

Du observerar väl alltså betydelsen av lönebetalningsdagen när du ansöker om dagpenning.

Enligt lagen om arbetslöshetsskydd ör det fråga om deltidsarbete, då arbetstiden är högst 80 procent av den maximala arbetstiden inom branschen. Då den maximala arbetstiden är 38 timmar och 15 minuter i veckan, beaktas ett sådant arbete som deltidsarbete, i vilket arbetstiden är högst 30 timmar och 36 minuter i veckan.

På denna sida har vi samlat anvisningar särskilt till skolgångsbiträden och skolgångshandledare, men anvisningarna gäller också timlärare samt andra yrkesgrupper, vars arbete och lönebetalning regelbundet avbryts på grund av läroanstalternas årliga verksamhetsperioder.

Arbetsförhållandet upphör eller arbetet och lönebetalningen avbryts

Vid jämkningen av dagpenning och ansökningen av den påverkar om arbetet som föregår arbetslösheten har varit på heltid eller på deltid. Hur skall man alltså söka dagpenning och vad skall man beakta?

Du kommer väl också att alltid anmäla till TE-byrån att ditt arbetsförhållande har upphört / anmäla som arbetssökande hos TE-byrån.

  [/accordion-item]
 • Du har arbetat på deltid och ditt arbete och lönebetalning avbryts eller du blir permitterad
  • Om du har sökt jämkad dagpenning då du har varit i arbete, fortsätt ansökning av dagpenning månadsvis enligt din normala ansökningsperiod
  • Även om du inte skulle ha ansökt om dagpenning när du var i arbete, lönar det dig att fylla i första ansökan för hela månaden räknat från permitteringens eker avbrottets början.
  • Om du ändå söker dagpenning för en kortare period än vanligt, till exempel endast för två veckor, måste arbetslöshetskassan trots detta på grund av lagförändringen som trädde i kraft 11.5.2020 granska eventuella lönebetalningsdagar för deltidsarbetet för en hel månads jämkningsperiod.
  • I vissa situationer kan arbetslöshetskassan be dig att fylla i en ytterligare ansökan för en blivande tid, t.ex. om du har någon social förmån som avdras från dagpenningen. I regel bestäms jämkningsperioden dock så att den räknas bakåt från den dag från vilken du har själv fyllt i din ansökning.
  • Arbetslöshetskassan får dina uppgifter från inkomstregistret. Vid jämkning av dagpenning beaktas alla betalda löner (grundlöner, semesterpeningar och semesterersättgning) enligt betalningsdagean, även om du skulle vara helt arbetslös under betalningstidpunkten och löner skulle vara införtjänade på en period, under vilken du inte har varit sökande av dagpenning.
  • Om du är på årssemester under ansökningsperioden, anmäl semesterdagarna i din ansökan. Semesterlönen beaktas vid jämkningen.
  • Bifoga arbetsavtalet, på vilket man har kommit överens om avbrott i arbete och lönebetalning för sommaren (om du inte har gjort det redan tidigare)/ permitteringsanmälan.
 • Du har arbetat på heltid och ditt arbete och lönebetalnings avbryts eller du blir permitterad
  • Sänd ansökan om dagpenning tidigast efter två veckor räknat från arbetslöshetens början så att ansökan slutar på en söndag och bifoga eventuella utredningar för utredning av arbetsvillkoret.
   • Om du har fått dagpenning under sommaren 2020 eller efter det , fyll i en fortsättningsblankett som skall ändras . Kom ihåg att granska från dina egna uppgifter i eWertti, att ditt kontonummer är rätt.
   • Om du ansöker första gången, fyll i en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning
  • Bifoga arbetsavtalet, på vilket man har kommit överens om avbrott i arbete och lönebetalnings för sommaren (om du inte har gjort det redan tidigare)/ permitteringsanmälan
  • Om du är på årssemester under vilken för vilken du söker dagpenning, anmäl semesterdagar i din ansökan. Dagpenning betalas inte för semesterdagar som grundar sig på heltidsarbete.

Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning

Inverkan av årssemestern på rätten till dagpenning är beroende av det om semesterlönen betalas på grund av deltidsarbete eller heltidsarbete. Arbetsförhållandets form avgör också, om semesterpenning och semesterersättning jämkas med dagpenning eller inte.

 • Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning hos en deltidsanställd
  • Om du är på årssemester under tiden för vilken du ansöker om dagpenning, anmäl semesterdagarna på din dagpenningsansökan då du håller dem.
   • Semesterlönen beaktas vid jämkning i den jämkningsperiod under vilken den betalas ut
  • Semesterpenning och semesterersättning jämkas med dagpenning i den jämkningsperiod, under vilken de betalas ut , även om du då skulle vara arbetslös/permitterad och även om semestrar skulle vara införtjänade under perioden, under vilken du inte har varit arbetssökande
 • Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning hos en heltidsanställd
  • Om du är på årssemester under den tid för vilken du ansöker om dagpenning, anmäl semesterdagarna på din dagpenningsansökan.
  • Ingen dagpenning betalas för semesterdagarna
  • Semesterpenning och semesterersättning beaktas inte vid jämkning av dagpenning

Arbetslöshetskassan använder  uppgifterna från inkomstregistret alltid när det är möjligt.