Gå till innehållet

Arbetsinkomstens skyddsdel på 300 euro slopas i april

Skyddsdelen har betytt att den som får dagpenning har kunnat tjäna 300 euro i månaden eller 279 euro på fyra veckor utan att lönen har påverkat dagpenningen. I fortsättningen övergår du till jämkad dagpenning även med inkomster som på grund av skyddsdelen tidigare berättigade till full dagpenning.

lakimuutokset-kuva, jossa keltaisella pohjalla valkoinen puheenjohtajan nuija

Arbetslöshetsdagpenningens skyddsdel slopas i och med lagändringen den 1.4.2024. Skyddsdelen har betytt att den som får dagpenning har kunnat tjäna 300 euro i månaden eller 279 euro på fyra veckor utan att lönen har påverkat dagpenningen. Efter att lagändringen trätt i kraft finns ingen skyddsdel, så även små inkomster påverkar dagpenningen.

Löneinkomstens effekt på dagpenningen efter den 1.4

Från början av april påverkar alla löneinkomster dagpenningsbeloppet. Om du till exempel fått 600 euro lön för deltidsarbete avdras 50 procent, alltså 300 euro, direkt från den inkomstrelaterade dagpenning som betalas för månaden. Varje euro som tjänats för arbetet minskar alltså arbetslöshetsdagpenningen med 50 cent.

Skyddsdelen slopas för ansökningsperioder som börjar 1.4.2024 eller senare

Skyddsdelen slopas inte mitt i en ansöknings- eller betalperiod. Om din ansökningsperiod exempelvis är 25.3–21.4.2024 gäller skyddsdelen hela perioden.

Till jämkad dagpenning?

Tidigare har du på grund av skyddsdelen kunnat få full dagpenning om du haft under 300 euros inkomster i månaden för deltidsarbete. Från och med 1.4.2024 kan du få jämkad dagpenning.

Jämkad dagpenning kan betalas när 

  • du har deltidsarbete där arbetstiden är högst 80 procent av branschens maximiarbetstid
  • du gör kortjobb och ett heltidskortjobb varar högst två veckor
  • du är permitterad med förkortad arbetsdag
  • du har inkomster från företagsverksamhet som bisyssla

Läs mer om jämkad dagpenning. 

Kom ihåg att du måste vara arbetssökande på AN-byrån för att få dagpenning.