Gå till innehållet

Arbetslöshetskassan tar i bruk elektroniska besluten den 28.5.2019

Arbetslöshetskassans beslut gällande inkomstrelaterad dagpenning inkommer i fortsättningen till eWertti Webbkassan. Av inkomna beslut skickas till sökanden automatiskt ett e-postmeddelande och om sökande inte öppnar beslutet i eWertti inom 7 kalenderdagar, skickas beslutet per post. Beslutet är tillgängligt alltså snabbare än tidigare.

Arkivet för elektroniska beslut finner du i eWertti och då behöver du inte mera spara dem själv. Vid behov kan du utskriva beslutet.

Elektroniska besluten används endast vid ansökningar som gäller inkomstrelaterad dagpenning och rörlighetsunderstöd. Andra beslut som gäller alterneringsersättning, återkrav och medlemskap skickas alltid per post.

Vid ibruktagande uppdateras medlemmarnas inställningar för kommunikation i eWertti. I uppdateringen har till alla som har e-postadress i sina egna uppgifter i eWertti ändrats som inställningar Elektroniska brev och E-postpåminnelse. Detta betyder att inga brev skickas per post (utom de tidigare nämnda besluten). Man kan själv ändra dessa inställningar i eWertti Webbkassan i ”Egna Uppgifter”.