Gå till innehållet

Arbetslöshetskassans nya hemsidor har öppnats

Förutom det nya utseendet har sidorna planerats användarriktat.

Vid planeringen av de nya hemsidorna har vi speciellt lagt märke till hur man hittar informationen . Den som använder sidorna hittar lätt information som anknyter sig till den egna situationen. Antalet sidor på hemsidorna har minskats och innehållen har förtydligats.

Utvecklingen av svenska och engelska sidorna som ansluter sig förnyelseprojektet av hemsidorna fortsätter ännu en tid efter publiceringen.

Vi hoppas på feedback och utvecklingsförslag.

De kan skickas per e-post till adressen jhltk_nettisivut@jhl.fi.

Vi tar hänsyn till feedback och utvecklingsförslagen om möjligt i det framtida utvecklingsarbetet av hemsidor.