Gå till innehållet

Arbetsvillkoret blir inte inkomstbaserat enligt planerna

Regeringen lämnar inte propositionen om inkomstbaserat arbetsvillkor till riksdagen under den här regeringsperioden.

Ursprungligen var det meningen att arbetsvillkoret skulle bli inkomstbaserat från början av 2023. Enligt statsrådets meddelande 17.11.2022 lämnar den nuvarande regeringen inte propositionen om en reform av arbetsvillkoret för löntagare till riksdagen för behandling under den här regeringsperioden.

Inkomstbaserat arbetsvillkor innebär att arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning knyts till inkomsterna och inte till antalet arbetstimmar.