Gå till innehållet

Arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning ändras 2.9.2024

I och med lagändringen fördubblas längden på arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning och arbetsvillkoret för utkomstskydd blir inkomstbaserat (euroiseras). Granskningsperioden förblir 28 månader.

Före lagändringen har man tjänat in rätt till inkomstrelaterad dagpenning genom att arbeta minst 18 timmar i veckan (kalendervecka) i sammanlagt 26 veckor. Arbetsvillkoret måste uppfyllas inom en granskningsperiod på 28 månader. Granskningsperioden räknas bakåt från den dag då du anmäler dig som arbetssökande hos AN-byrån och börjar ansöka om dagpenning.

Efter lagändringen tjänas rätten till inkomstrelaterad dagpenning in genom att man får minst 930 euro i lön per månad under 12 kalendermånader. Arbetsvillkoret kan också tjänas in med halva arbetsvillkorsmånader på så sätt att man under granskningsperioden på 28 månader har sammanlagt minst 12 hela arbetsvillkorsmånader. En halv arbetsvillkorsmånad tjänas in om man får 465–929 euro i lön.

Arbetsveckor från tiden före lagändringen och lönebetalningsmånader från tiden efter lagändringen kan räknas ihop. Då omvandlas arbetsveckor från före 2.9.2024 till arbetsmånader genom att man räknar ihop arbetsveckorna från granskningsperioden på 28 månader och delar antalet veckor med fyra.

I och med lagändringen ändras också medlemsvillkoret: i situationer där sammanlagt 12 månaders arbete krävs, krävs också 12 månaders medlemskap i arbetslöshetskassan. Till 1.9.2024 har medlemsvillkoret varit 26 kalenderveckor.

Nedan ger vi exempel på olika situationer.

Exempel 1

Kalle har varit medlem i arbetslöshetskassan sedan 1.9.2023 och har haft heltidsarbete på en läroanstalt läsåret 2023–2024. Kalle blir permitterad för tiden 3.6–6.8.2024 och ansöker om dagpenning för permitteringstiden. Kalles arbetsvillkor är uppfyllt 2.6.2024. När permitteringen börjar är självriskperioden på 7 dagar 3–11.6.2024. Kalle får dagpenning för 40 dagar 12.6–6.8.2024. Han återvänder till arbetet 7.8.2024.

Kalle permitteras för höstlovet (14–18.10.2024). Han har uppfyllt villkoren för inkomstrelaterad dagpenning redan i juni och rätten kvarstår tills maxtiden (300/400/500 d) går ut eller tills ett nytt arbetsvillkor på 12 månader uppfylls. I Kalles fall kvarstår ännu 360 av hans 400 dagar. Självrisktiden beaktades redan i juni då rätten till inkomstrelaterad dagpenning började, så dagpenning kan betalas för höstlovspermitteringen. Eftersom ett nytt arbetsvillkor inte uppfylls ännu vid höstlovspermitteringen tillämpas ingen självrisktid och dagpenningens storlek räknas inte på nytt.

Exempel 2

Rashid har haft en oavbruten heltidsanställning och varit medlem i arbetslöshetskassan sedan 1.1.2024. Hans anställning slutar 31.8.2024. Han anmäler sig som arbetslös arbetssökande och ansöker om dagpenning från och med 1.9.2024. För Rashid gäller 26 veckors medlemskaps- och arbetsvillkor, eftersom han inte intjänat arbetsvillkor efter 1.9.2024. Hans medlemskaps- och arbetsvillkor uppfylls alltså 31.8.2024 och han har rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

När anställningen tar slut får Rashid semesterersättning för oanvända semesterdagar, motsvarande 10 dagars lön. Semesterersättningen periodiseras från det att anställningen tagit slut på tiden 1–15.9.2024, och under den tiden har Rashid inte rätt till dagpenning. Efter periodiseringen kommer självrisktiden på 7 dagar 16–24.9.2024. Rashid får dagpenning från och med 25.9.2024.

Exempel 3

Emma har blivit medlem i kassan 1.12.2022 och haft flera arbetsperioder under medlemstiden. Från tiden 1.12.2022–15.1.2023 har hon tjänat in 6 arbetsvillkorsveckor. Emma har ansökt om dagpenning från kassan efter det, men fick avslag eftersom medlemskaps- och arbetsvillkoret inte uppfylldes. Emma har fått arbetslöshetsunderstöd från FPA.

Efter arbetslösheten har Emma arbetat heltid 1.4–15.9.2024 och alltid fått lönen samma månad som arbetet utförts. Från tiden 1.4–1.9.2024 har hon 22 arbetsvillkorsveckor. Lönen för tiden 2–15.9.2024, 1000 €, samt semesterersättningen 900 € betalas 30.9.2024. Emma ansöker om dagpenning efter att arbetet tog slut från och med 16.9.2024.

Eftersom Emma intjänat en arbetsvillkorsmånad från september enligt den nya lagen och hennes arbetslöshet börjar efter 1.9.2024 måste hon tjäna in sammanlagt 12 arbetsvillkorsmånader för att ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

De tidigare 28 arbetsveckorna omvandlas till månader genom att antalet delas med fyra. Det ger sju månader. Emma har alltså tjänat in sammanlagt åtta arbetsvillkorsmånader med september medräknad. Emma har ännu inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Hon måste tjäna in fyra arbetsvillkorsmånader till. Granskningsperioden för arbetsvillkorsmånader är 28 månader bakåt från det att arbetslösheten började. Arbetsvillkorsmånaderna ska alltså tjänas in under den tiden.