Gå till innehållet

Arkivet i arbetslöshetskassan webbservice eWertti har tillfälligt tagits ur bruk p.g.a en datasäkerhetssårbarhet som uppkommit i den.

.Arkivet i arbetslöshetskassan webbservice eWertti har tillfälligt tagits ur bruk p.g.a en datasäkerhetssårbarhet som uppkommit i den.

Datasäkerhetssårbarheten har endast rört ansökningsarkivet.

Du kan tryggt använda eWertti och skicka ansökningar och bilagor son normalt, och de behandlas normalt i den ordning i vilken de anländer. För tillfället syns tidigare skickade ansökningar och bilagor inte i systemet, men det är inget att bekymra sig över. De finns nog i behandlingskön i arbetslöshetskassan och syns i uppföljning av behandling.

Arkivet kommer tillbaks i bruk så fort som möjligt.

A-kassan beklagar det eventuella besväret och vi ger mera information vid behov.