Gå till innehållet

Återkomst till arbete, då skolorna börjar i augusti

Om din permittering tar slut och du börjar igen arbeta deltid, kan du söka dagpenning fortfarande från arbetslöshetskassan.

Du måste dock hålla arbetsansökan i kraft i TE-byrån, för att man kan betala dagpenning till dig.

Till betalning av dagpenning påverkar därtill är det frågan om heltids- eller deltidsarbete och även tidpunkten när lönen utbetalas. Från ansökningsanvisningar får du information och anvisningar om hur början av heltids- eller deltidsarbete påverkar till dagpenning. Dessa anvisningar gäller permittering och även en situation, på vilken arbetet har varit avbruten på grund av villkoret i arbetsavtalet.