Gå till innehållet

Behandlingssituationen 27.2.2023

Behandlingen av ansökningar fortsatte under det senaste veckoslutet. För tillfället behandlar vi helt arbetslösas ansökningar om fortsatt arbetslöshetsförmån som anlänt 25.2.2023 och ansökningar om fortsatt jämkad förmån som anlänt 6.2.2023.

Under veckoslutet behandlade vi hundratals ansökningar om fortsatt jämkad arbetslöshetsförmån. Behandlingssituationstjänsten berättar inte nödvändigtvis den verkliga situationen under veckoslut. Det beror på att alla ansökningar inte kan behandlas under veckoslutet eftersom vi i vissa fall måste kontakta löneräknare eller myndigheter och vi vanligen inte får svar på sådana kontakter under veckoslutet.

Följ med behandlingen av din ansökan i Ewertti eTjänsten

På fliken Lägesinformation i Ewertti eTjänsten kan du följa med behandlingsläget för din ansökan. I lägesinformationen hittar du också beslut och betalningsmeddelanden. Du kan genast se när din ansökan behandlats, men det tar en stund innan beslutet och betalningsmeddelandet syns i tjänsten.

Ansökningarnas lagstadgade behandlingstider

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa anger en tid inom vilken ansökningar ska behandlas. Ansökningarna ska behandlas utan ogrundat dröjsmål och beslutet ska ges senast den trettionde kalenderdagen från det att ansökan anlänt till arbetslöshetskassan. Samma behandlingstid gäller alla ansökningstyper.

Om vi inte tillsammans med ansökan fått alla uppgifter som behövs för behandlingen (till exempel utlåtanden) kan vi kanske inte ge beslutet inom 30 dagar. När vi fått alla uppgifter vi behöver bör beslutet ges senast den fjortonde kalenderdagen från det att vi har mottagit de uppgifter som behövs för att avgöra ärendet.