Gå till innehållet

Beloppet på inkomstrelaterad dagpenning höjs i början av året 2023

Folkpensionsindexen höjs med 4,2 % 1.1.2023. Med folkpensionsindex granskas bland annat grunddagpenningen, som används vid räkning av inkomstrelaterad dagpenning. Grunddagpenningens storlek höjs i början av året 2023 från 35,72 euro till 37,21 euro per dag.

Indexförhöjningen höjer samtidigt beloppet på grunddelen av inkomstrelaterad dagpenning. Grunddelen är i princip lika stor som grunddagpenningen som betalas av FPA. Grunddagpenningens storlek höjs i början av nästa år från 35,72 euro till 37,21  euro per dag. Till en medlem i arbetslöshetskassan betalas dessutom en förtjänstdel som grundar sig på löneinkomster.  Den inkomstrelaterade dagpenningen består av grunddelen samt denna förtjänstdel. Beloppet på inkomstrelaterad dagpenningen höjs alltså i början av nästa år hos alla.

Läs mera om hur den inkomstrelaterad dagpenningen räknas. Dagpenningskalkylatorn uppdateras i början av januari 2023.

Även barnförhöjningarna höjs

Även barnförhöjningarna till arbetslöshetsförmånerna höjs i och med indexförhöjningen med 4,2 procent. Regeringen har också föreslagit en temporär 20 procents förhöjning till barnförhöjningarna i arbetslöshetsskyddet för året 2023. Syftet med förhöjningen är att vid sidan av andra åtgärder stöda barnfamiljer.

Barnförhöjning under året 2023

  • förhöjning för ett barn 7.01 euro per dag
  • förhöjning för två barn sammanlagt 10,29 euro per dag
  • förhöjning för tre eller flera barn sammanlagt 13,26 euro per dag.