Gå till innehållet

Betalningsdagarna under julen nyåret och trettondagen samt arbetslöshetskassan kundbetjäning

Det blir endast små förändringar till betalningar av dagpenning samt kundservicens öppethållningstider.

Under julen nyåret och trettondagen infaller det endast få söckenhelger, och det blir inga stora förändringar till betalningars av dagpenningen. Till tabellen nedan har samlats betalningstidpunkter samt de tidpunkter, då ansökan måste finnas hos kassan, om din ansökningsperiod upphör under tiden 22.12.2021 – 9.1.2022 och du söker dagpenning som helt arbetslös enligt din normala ansökningsperiod (4 veckor / en månad).

Din normala ansökningsperiod kan ha upphört redan tidigare än dagarna som nämnts nedan. Då bestämmer ansökningens ankomstdatum, under vilken dag dagpenningen utbetalas

ANSÖKNINGSPERIODEN UPPHÖR ANSÖKNINGEN FINNS I KASSAN DAGPENNINGEN BETALAS
22.12.2021 till och med 22.12. kl 14 23.12.2021
23.-26.12.2021 till och med 26.12. kl 18 28.12.2021
27.12.2021 till och med 27.12. kl 14 29.12.2021
28.12.2021 till och med 28.12. kl 18 30.12.2021
29.-30.12.2021 till och med 30.12. kl 14 31.12.2021
31.12.2021-2.1.2022 till och med 2.1. kl 18 4.1.2022
3.1.2022 till och med 3.1. kl 18 5.1.2022
4.-5.1.2022 till och med 5.1. kl 14 7.1.2022
6.1.2022 till och med 6.1. kl 18 10.1.2022
7.-9.1.2022 till och med 9.1. kl 18 11.1.2022

Betalningsdagarna som beskrivits ovan är tidigaste betalningsdagar söm är möjliga, och om den automatiska betalningen förhindras, uppskjuts betalningsdagen också tills man hinner behandla ansökningen manuellt  i kassan. Orsaker till varför ansökningen inte går till betalning automatiskt är till exempel avbrott i arbetsansökan eller annat utlåtande som getts av TE-byrån som förhindrar betalningen eller en kortare sökningsperiod är vanligt osv..

Ansökan ska inte skickas för en kortare period än vanligt eller skickas på förhand

Ansökningen som är ifylld för en kortare period än vanligt går inte till automatisk betalning enligt tidtabellen som beskrivits ovan, och ansökningen går till manuell behandling.

Sänd alltså inte ansökningen för en kortare period än vanligt utan orsak, eftersom den inte då går till betalning automatiskt. Handläggningen av ansökan kan dröja till och med längre, eftersom en sådan ansökan för en kortare period går till manuell betalning Du observerar väl också, att ansökningen inte kan fylla i på förhand för blivande dagar, utan den kan skickas tidigast på ansökningsperiodens sista dag.

Telefonservicen och chat-servicen fungerar nästa normalt- det blir endast små förändringar

Arbetslöshetskassan telefonservice har jour under tiden 20.12.2021- 9.1.2021 normalt mån- tor kl. 9-12. Endast på trettondagen tor 6.1.2022 är telefonen undantagsvis stängd.

Chat servicen är stängd som ett undantag till den normala (mån- fre kl 9-14) på julaftonen  24.12.2021, nyårsaftonen  31.12.2021 samt trettondagen  6.1.2022.

Chat servicen stänger  23.12.2021 klockan 12.00.