Gå till innehållet

Påverkan av coronaviruset till inkomstrelaterad dagpenning och permitteringar

Om du får jämkad dagpenning på grund av deltidsarbete och blir sjuk eller utsatt för en smittsam sjukdom, kan detta påverka också betalningen av dagpenning. Du kan också bli permitterad på grund av pandemin.

Följ upp denna sida – vi uppdaterar hit aktuell information som anknyter sig ansökning av dagpenning.

Coronaviruset kan påverka arbetet antigen så att du själv blir sjuk eller att du bli utsatt för en sjukdom. Då kan du sättas i karantän.

Det är också möjligt, att du förordnas att bli borta från ditt arbete därför, att det finns ett hinder att utföra arbete på din arbetsplats, även om du själv inte skulle ha blivit sjuk eller utsatt för en sjukdom. Om arbetsgivaren i denna situation inte kan erbjuda ersättande arbete eller distansarbete, kan en person permitteras.

Också den ekonomiska situationen som förorsakas av coronapandemin kan leda till permitteringar.

Om den som får dagpenning blir sjuk eller utsatt för en sjukdom

Om det har konstaterats, att du har en allmänfarlig smittsam sjukdom eller du kan med skäl antas bli utsatt för en sådan, kan du förordnas i en karantän, för att sjukdomen inte skall spridas. Då har du rätt att få dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA. Om alltså en person som arbetar på deltid blir sjuk eller förordnas i karantän, kan hen ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom för inkomstbortfallet.

En helt arbetslös kan inte få dagpenning vid smittsam sjukdom, eftersom det inte uppstår inkomstbortfall. Om en helt arbetslös blir sjuk eller utsatt för en smittsam sjukdom, kan betalning av inkomstrelaterad dagpenning fortsättas. Om en arbetslös har dock själv blivit sjuk och sjukdomen fortsätter längre än sjukdagpenningens självrisktid, kan hen ansöka om sjukdagpenning efter självrisktiden från FPA.

Att söka dagpenning

Om du alltså blir sjuk eller förordnas i karantän, fortsätt ansökningen normalt även om du skulle ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom eller sjukdagpenning. Anteckna i din ansökan, om du har varit sjuk eller i karantän. Anmäl också i din ansökan, om du ansöker om sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom.

Inkomstrelaterad dagpenning kan fortfarande betalas, men beloppet av dagpenning vid smittsam sjukdom avdras från den inkomstrelaterade dagpenningen. Om man får sjukdagpenning, är det ett hinder för betalning av dagpenning.

Arbetsplatsen blir stängd eller det blir mindre arbete- arbetsgivaren permitterar

Det är också möjligt, att du förordnas att bli borta från ditt arbete därför, att du har blivit förhindrad att utföra arbetet på din arbetsplats, även om du själv inte skulle ha blivit sjuk eller utsatt för en sjukdom. Då fortsätter normalt arbetsgivarens plikt att betala lön. Arbetsgivaren kan enligt möjligheterna att ersättande arbete eller man kan utföra distansarbete.  Det är också möjligt, att förutsättningarna för en permittering uppfylls, och då kan man ansöka om inkomstrelaterad dagpenning under permitteringen.

Arbetet kan förhindras på grund av den orsak som inte beror på arbetsgivaren eller arbetstagaren, t.ex. en myndighet förordnar ett hinder för arbete. Då kan det bli en rätt till dagpenning på grund av den orsak som jämställs med permittering. I dessa situationer kan man ansöka om dagpenning efter att arbetsgivarens 14 dagars plikt att betala lön upphör. I dessa situationer skall man kontakta TE-byrån, som ger ett utlåtande till arbetslöshetskassan för betalning av dagpenning. Te-byrån avgör, om de anser, att det är fråga om en situation som jämställs med permittering eller om arbetsgivaren borde permittera arbetstagaren.

Att söka dagpenning

Ansökningsanvisningar under permitteringen hittar du vår anvisningsbank.

Daghemmet eller skolan stängs och du stannar hemma för att sköta barnet

Om en arbetstagarens barn blir sjukt i coronaviruset bestäms rätten till frånvaro från arbete enligt stadgandena som gäller tillfällig vårdledighet. Om ett barn som är under 16 år har förordnats i karantän, kan du då dagpenning vid smittsam sjukdom under karantänen, om du måste stanna hemma och sköta barnet.

Om barnet dock inte har blivit sjukt och har inte förordnats i karantän, men daghemmet eller skolan stänger sina dörrar och du stannar hemma och sköter barnet, uppstår ingen rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom. I denna situation lönar det sig att förhandla med arbetsgivaren om möjligheten att utföra distansarbete eller att hålla årssemestrar på förhand. Det uppstår ingen rätt till dagpenning, om en person tar oavlönad ledighet från sitt arbete för att sköta barnet.

Du följer väl också JHL: sidor ”Inverkningar på arbetet av coronavirusets spridning”. På sidorna finns kortfattat information om viruset samt frågor och svar som anknyter sig till coronaviruset samt arbetet. Innehållet på sidorna uppdateras, då myndighetsanvisningar förändras.