Gå till innehållet

Coronakrisen har ökat antalet ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning avsevärt

Antalet av nya ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning har börjat minska.

Antalet av ansökningar som kommit tilL JHL arbetslöshetskassa började öka avsevärt i slutet av mars. I undersökningen som gjorts under krisen har de som söker dagpenning trots att antalet ansökningar ökades gett ett gott vitsord till arbetslöshetskassans tjänsterTack för den goda prestationen tiillhör framför allt till kassans personal.

JHL arbetslöshetskassa tog i bruk förskottsbetalning av dagpenning i slutet av juni. Vi har kunnat utnyttja förskottsbetalning hos 1 766 sökande (statistiken för tiden 29.6. – 31.7.2020). Man har varit nöjd till det att förskottsbetalningen har tagits i bruk.

Vi har per post och via den elektroniska servicen fått till och med 211 % mera ansökningar i april- juni än under året 2019 under samma tidsperiod.

Vi har fått via TE-byrån 25127 stycken oförhindrade  utlåtanden efter 23.mars (situationen 26.7.2020). Progosen tycks vara lugnare hos nya sökanden, eftersom det har kommit avsevärt färre arbetskraftspolitiska utlåtanden under de senaste veckorna än under våren och i början av sommaren.

Inkomna nya ansökingar 2019 2020 Ökning i procent
Mars 934 1304 +39,61 %
April 978 3752 +283,64 %
Maj 1070 4093 +282,52 %
Juni 2162 5257 +143,15 %
Juli 2482 4192 +68,89 %
Sammanlagt 7626 18 598 +143,87 %
Alla inkomna ansökningar 2019 2020 Ökning i procent
Mars 14 324 15 520 +8,35 %
April 14 161 16 209 +14,46 %
Maj 13 543 19 441 +43,55 %
Juni 16 508 22 458 +36,04 %
Juli 19 238 21 239 +10,40 %
Sammanlagt 77 774 94 867 +21,97 %