Gå till innehållet

De nya skattekorten träder i kraft i början av februari

Kassan får skatteuppgifterna direkt från skattemyndigheten. Förskottsinnehållningen kan ändras genom att beställa ett skattekort för förmåner. Skattekorten för år 2023 träder i kraft 1.2.2023.

För dagpenningar som betalas ut i januari gäller förskottsinnehållningsprocenten för 2022. Endast den årliga ansamlingsuppgiften nollas.

Arbetslöshetskassan får uppgifterna om förskottsinnehållningen som direktöverföring av skattemyndigheten.

Hur mycket skatt innehålls och hur kan man ändra den?

Kassan får beskattningsuppgifterna som rör lön som direktöverföring av skattemyndigheten. På skatteförvaltningens beslut görs förskottsinnehållningen enligt minst 25 procent, när en medlem får arbetslöshetsdagpenning, alterneringsersättning eller rörlighetsunderstöd. Så gör man även om det på skattekortet anges en mindre procent.

Om du vill ändra förskottsinnehållningsprocenten ska du beställa ett förmånsskattekort av skattemyndigheten. Då görs förskottsinnehållningen enligt det nya skattekortet och kan då också vara mindre än 25 procent. Beställandet går lättast via tjänsten MinSkatt

Välj som förmånsutbetalare Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena. Då behöver du inte skicka skattekortet åt kassan utan skattemyndigheten gör det direkt.

Om det är din första dagpenningsansökan och du behöver en uppskattning av dagpenningens storlek kan du göra en med dagpenningskalkylatorn.

Uppgifterna på förmånsskattekortet finns vanligen hos kassan följande dag. Om du tänker ansöka om ett skattekort, gör det alltså innan du skickar in dagpenningsansökan.