Gå till innehållet

De temporära lagförändringarna kommer att fortsättas

Enligt en proposition till en lagförändring skulle flera temporära lagförändringar som har gjorts på grund av coronaläget vara i kraft t.o.m. 31.12.2020. Dessutom skulle infrysning av dagräknaren för maximitiden utvidgas så att gen skulle gälla all arbetslösa.

Regeringen har gett en propostion till riksdagen om fortsättning av giltighet för temporära lagförändringar. Enligt prositionen:

  • skulle självriskdien fortfarande vara fem vardagar, och dagpenning kunde betalas under självrisktiden, om självrisktidens första dag skulle infalla under tiden 16.3 – 31.12.2020
  • skulle arbetsvillkoret för dagpenningen undantagsvis fortfarande kunna vara 13 kalenderveckor, om maximitiden skulle börja senast 31.12.2020.
  • skulle infrysning av dagräknaren för maximitiden utvidgas så att den skulle gälla förutom helt permitterade också helt eller delvis arbetslösa under tiden 1.7.-31.12.2020. Detta skulle innebära, att inga dagar skulle under denna tid  samlas till dagräknaren för maxitimiden hos den som får dagpenning.

Det har också föreslagits, att förändringar skulle fortsättas också gällande TE-byråernas verksamhet, och bl.a hos permitterade skulle företagsverksamhet eller om studierna är på heltid ller en bisyssla inte granskas t.o.m. 31.12.2020. Du kan läsa mera om förslagen till förändingar som gäller TE-byråernas verksamhet på TE-tjänsternas sidor.