Gå till innehållet

De temporära lagändringarna till lagen om utkomstskydd för arbetslösa har godkänts

Riksdagen har godkänt regeringens proposition, enligt vilken lagen om arbetslöshetsskydd förändras temporärt för tiden 1.1. – 28.2.2022 så att dagpenning betalas för självrisktiden och företagsinkomster kan jämkas enligt de uppgifter som en person med företagsverksamhet som bisyssla har anmält, om de har minskat på grund av corona.

Eftersom förändringen trädde i kraft retroaktivt, är det möjligt, at vi har hunnit ge till sökande av dagpenning ett beslut, enligt vilken hen inte har rätt till dagpenning. Nu efter att lagen har stadfästs, korrigerar kassan på eget initiativ dessa beslut och betalar dagpenningen för självrisktiden. Sökande behöver inte be om korrigering.