Gå till innehållet

Den nordiska modellen för arbetskraftsservice innebär ändringar till jobbsökningen

I och med lagändringen som träder i kraft 2.5.2022 måste den arbetssökande i regel söka fyra jobb under en månads granskningsperiod.

Man förlorar inte sin rätt till arbetslöshetsförmån, då man söker tillräckligt många jobb och fungerar enligt den sysselsättningsplan som har upprättats. I fortsättningen får den arbetssökande själv bestämma, vilka arbetsmöjligheter hen söker och när. Som jobbsökningar räknas ansökningar om lediga platser, öppna jobbansökningar, kontakter med arbetsgivare samt andra liknande åtgärder som syftar sill sysselsättning. Den beräknade varaktigheten för arbetet måste vara minst två veckor och arbetet måste vara sådant som man rimligen kan förväntas bli anställd för.

Karenser förkortas avsevärt. I stället för nuvarande 60 dagar kan karensen pågå endast 7 eller 14 dagar beroende på situationen. Efter den första glömskan eller   försummelsen av jobbsökning följer on anmärkning, som inte påverkar betalning av dagpenning. Efter den fjärde försummelsen upphör rätten till arbetslöshetsförmån tills vidare. För tillfället avbryts rätten till dagpenning redan efter den andra försummelsen.

Den nya modellen för arbetskraftsservice påverkar inte arbetslöshetskassans verksamhet, plikter eller rättigheter. TE-byråerna och försökskommunerna har ett ansvar för tillämpningen av modellen, och arbetslöshetskassan följer de arbetskraftspolitiska utlåtandena. Tilläggsuppgifter får från TE-byråerna.