Gå till innehållet

Det blir ingen indexförhöjning till inkomstrelaterad dagpenning i årsskiftet

Riksdagen har beslutat redan under tredje året i följd, att folkpensionsindexet förblir på samma nivå. Till följd av detta förblir grunddelen av den inkomstrelaterade dagpenningen samt brytningspunkten som används vid räkningen av  dagpenningen oförändrade i årsskiftet2019, och beloppet på den fulla dagpenningen förhöjs alltså inte.

Beloppet på grunddelen av den inkomstrelaterade dagpenningen (= grunddagpenningen som utbetalas av FPA) kommer alltså från 1.1.2019 att vara 32,40 euro /dag. Barnhöjningen är 5,23 e/dag för ett barn, 7,68 e/dag för två barn och 9,90 e/dag för ett eller flera barn. Också barnförhöjningarna är lika stora som under året 2018.