Gå till innehållet

En del av coronaundantagen fortsätter till och med slutet av mars

Riksdagen har godkänt en proposition enligt vilken den högre skyddsdelen vid jämkad dagpenning tilämpas ännu till och med slutet av mars 2021.

Förändringarna till jämkad dagpenning

Skyddsdelen vid jämkad dapenning  är t.o.m. slutet av mars 500 euro under en månads jämkningsperiod och 465 euro under en fyra veckors jämkningsperiod. Skyddsdelen betyder den del av lönen, som inte sjunker dagpenning, då persionen är i deltidsarbete, kortvarigt arbete, har företagsverksamhet som bisyssla är är permitterad genom förkortning av den dagliga arbetstiden.

Vid jämkning av dapgenning används ingen särskild jämkningsperiod eller gör inen kalkylmässig arbetsinkomst.  Jämkningsperioden kan alltså inte vara kortare än vanligt, utan den är alltid antingen fyra veckor eller en månad Så även om en person skulle söka dagpenning för en kortare period än t.ex. en månad, så måste man vid jämkad inkomst beakta inkomsterna som är betalda under en hel månad eller fyra kalenderveckor (jämkningsperioden beror på lönebetalningsperioden).  Inkomsterna beaktas också vid jämkningen, även om man inte skulle ha rätt till dagpenning för lönebetalningsdagen.

Företagsinkomster kan beaktas vid jämkningen enligt egen anmälan, om lönerna har sjunkit på grund av coronaepdemin.Vanligtvis använder vid jämkning av företagsinkomster beskattningsuppgifterna från föregående året.

Undantagen gäller de ansökningsperioder som börjar senast 31.3.2021.

Förändring som gäller rörlighetsunderstöd

Förutsättningen för arbetsresans längd  i heltidsarbete är fortfarande över två timmar. Rörlighetsunderstöd kan alltså temporärt betalas under heltidsarbete, då personens arbetsresa som ansluter sig till arbetet överstiger två timmar vid början av arbetet  i stället för nuvarande tre timmar, eller om en person flyttar med ett motsvarande avstånd på grund av arbetet.

Förändringen tillämpas, om heltidsarbetet börjast senast 31.3.2021.

En del av coronaundantagen upphör vid årsskiftet

En del av undantagslagarna upphör i slutet av året 2020, och angående dem återvänder man till samma praxis som man följde före coronasituationen.

  • från och med 1.1.2021 kan vi inte längre betala dagpenning för fem dagars självrisktid. Om vi dock redan har börjat betala dagpenning senast 31.12.2020 och självrisktiden ännu inte har uppfyllts, kan vi betala dagpenning för självriskdagar ännu under året 2021.
  • Arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning är från och med början av 2021 igen 26 veckor.Det kortare 13 veckors arbetsvillkor som förkortats med coronaundantag kan dock tillämpas, om betalningen av dagpenning börjar senast 31.1.2.2020. Detta betyder, att det exceptionella arbetsvillloret och medlemsvillkoret måste uppfyllas senast 30.12.2020.
  • Betalda inkomstrelaterade dagpennigsdagar samlar dagar till den maximala betalningstiden igen från 1.1.2021. Under coronaepidemin har inga dagar samlats till den maximala betalningstiden hos permitterade 16.3.–31.12.2020 och hos arbetslösa 1.7.–31.12.2020.

Läs närmare om lagförändringar som upphör av denna nyhet