Gå till innehållet

En företagares familjemedlem kan från och med 1.7.2019 försäkra sig själv i en löntagarkassa

Ändringen i lagen om utkomstskydd för arbetslösa förbättrar läget hos de företagarnas familjemedlemmar, som arbetar i familjens företag men inte äger någon andel i företaget.

Vilka personer gäller förändringen?

Ändringen i arbetslöshetsskydd gör det möjligt, att en ArPL-försäkrad familjemedlem kan försäkra sig själv som en löntagare i arbetslöshetsskyddssystemet. Villkoret är, att hen inte äger en minsta andel i företaget och inte använder bestämmanderätt i företaget. Ändringen berör inte FöPL-försäkrade familjemedlemmar, t.ex personer, som arbetar inom firmanamn i familjens ägo.

Med familjemedlem avses både företagarens make/maka och en förälder eller ett barn som bor i samma hushåll med företagaren.

Varför har förändringen gjorts?

Med lagändringen som nu görs förhindrar man försäkringen i en fel kassa, som oftast kommer fram först då personen blir arbetslös. Enligt den nuvarande lagen är det mycket vanligt, att ArPL-försäkrade familjemedlemmar har avsett sig vara löntagare och försäkrat sig själva i löntagarkassan, men i arbetslöshetssystemet har de dock avsetts vara företagare och de har råkat helt utanför arbetslöshetsskyddet då de har blivit arbetslösa.

Arbetsvillkoret är längre

Av arbetet som utförs av företagarens familjemedlem förutsätts samma allmänna villkor gällande arbetstid, lön och försäkring som hos andra löntagare. Arbetsvillkoret är dock längre än annat arbetsvillkor, dvs. det krävs sammanlagt 52 kalenderveckor under 28 månaders granskningsperiod.  Arbetsvillkoret skall uppfyllas som medlem i en löntagarkassa enhetligt under en sådan period, då personen inte har ägt en andel i företaget.

I fortsättningen finns det alltså två olika löntagarens arbetsvillkor (26 veckor och 52 veckor) och de kan inte kombineras, även om personen skulle ha arbetat både som företagarens familjemedlem eller som annan löntagare. När en person blir arbetslös, har hen dock en möjlighet att välja, på grund av vilket arbetsvillkor hen ansöker om dagpenning, om hen har uppfyllt båda arbetsvillkoren.

Försäkra dig själv i en rätt kassa

Arbetsvillkoret av en företagarens familjemedlem kan uppfyllas endast under medlemskapstiden i en löntagarkassa. Därför är det viktigt att försäkra sig själv i rätt kassa. Anslut dig alltså som medlem i en löntagarkassa eller överföra ditt nuvarande medlemskap genast från och med 1.7.2019 från en företagarkassa till en löntagarkassa. Då du ansluter dig till en löntagarkassa inom en månad från det datum då du utträtt ur företagarkassan, behåller du rätten till företagarens efterskydd, då du som medlem i en företagarkassa har uppfyllt företagarens arbetslöshetsskydd.

Anslutning till JHL arbetslöshetskassan

Lagförändringen tillämpas arbetet som är gjort från och med 1.7.2019. Arbetsvillkoret enligt den nya lagen kan alltså uppfyllas tidigast i slutet av juni 2020, om personen har försäkrat sig själv i en löntagarkassa genast när lagen trädde i kraft.