Gå till innehållet

Extra indexhöjning till socialförmånerna för tiden 1.8.–31.12.2022

Riksdagen har godkänt en extra indexgranskning till vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex. I och med granskningen höjs också beloppet på inkomstrelaterad dagpenning, rörlighetsunderstöd och alterneringsersättning.

Granskningen höjer förmåner, som betalas för tiden 1.8 – 31.12.2022. Indexförhöjnigen påverkar grunddelen av inkomstrelaterad dagpenning, som är lika stor som grunddagpenningen. Också barnförhöjningarna och grunddagpenningens förhöjningsdelsdel höjs.

Som sökande av inkomstrelaterad dagpenning behöver du inte skilt söka förhöjningen, vi sköter granskningen  automatiskt.

Läs mera om ärendet på social- och hälsovårdsministeriets webbsidor.