Gå till innehållet

Fackförbundet ger råd i frågor som gäller strejkbidrag

Arbetet kan bli förhindrad på grund av en stridsåtgärd, såsom strejk eller lockout. Om syftet med stridsåtgärden är att påverka villkoren på ditt arbetsavtal, har du inte rätt till dagpenning i de flesta fall. Då är det möjligt att söka strjekbidrag från förbundet.

Lakko

Stridsåtgärder används som påtryckningsåtgärder i situationer, när uppgörelsen och samstånd med arbetsgivarsidan inte uppnås, och ärenden kan inte befrämjas enbart förhandlingsvägen. På fackförbundet JHL:s sidor hittar du information gällande strejkåtgärder och sökning av strjekbidrag.

På våra sidor berättar vi hur strejken påverkan rätten till dagpenning.