Gå till innehållet

Följ oss i social media

Har du märkt, att du hittar oss också i sociala medians kanaler? Du kan följa oss i Facebook, Instagram och Youtube.

Vi delar ut på våra kanaler aktuell information och nyheter gällande arbetslöshetskassan och kassans verksamhet.