Gå till innehållet

Från och med början av december är skyddsdelen 300 euro igen

En del av undantagen gällande arbetslöshetsskyddet fortsätter till och med slutet av året 2022, men en del av dem upphör 30.11.2021

Riksdagen har godkänt regeringens proposition, enligt vilken en del av undantagen som trädde i kraft i och med coronaepidemin fortsätter till och med slutet av året 2022. Fortsättningen gäller särskild jämkningsperiod, kalkylmässig lön samt förskottsbetalningens längd.

Temporära undantagslagar gällande skyddsdel, det kortare kravet på resan gällande rörlighetsunderstöd samt beaktande av företagsinkomster upphör 30.11.2021.

Särskild jämkningsperiod och kalkylmässig lön tillämpas inte

Särskild jämkningsperiod och kalkylmässig lön tillämpas först till ansökningsperioder som börjar 1.1.2023.

I praktiken alltså om en person skulle söka dagpenning för en kortare period än en månad eller fyra veckor så beaktas som jämkad inkomst under ansökningsperioder inkomsterna som har betalats under en hel månad eller fyra veckors jämkningsperiod. Jämkningsperiodens längd (en månad eller fyra veckor) beror på personens lönebetalningsperiod.

Också undantagen gällande förskottsbetalning fortsätts

Förskottsbetalning kan betalas utan beslut för högst sex månader i stället för den normala två månaders period, då ansökningsperioden börjar senast 31.12.2022..

Arbetslöshetsförmån kan betalas för högst sex månader utan beslut som s.k. förskottsbetalning, om handläggningstiderna förlängs. Före lagförändringen var tiden två månader.

Skyddsdelen återställs från och med början av december

Då ansökningsperioden börjar eller efter det, påverkar lönen i fortsättningen till dagpenningens belopp, då den överstiger 300 euro under en månad eller 279 euro under en fyra veckors period. Under undantagslagen har skyddsdelen förhöjts till 500 euro per månad och 465 euro under fyra veckors period.

Minskningen av skyddsdelen påverkar de flesta av våra medlemmar som får jämkad agpenning. 

Andra undantag som upphör

Lagförändringen 30.11.2021 förkortade förutsättningen för arbetsresans längd i heltidsarbete till två timmar. Då arbetet börjar 1.2.2021 eller efter det, måste arbetsresan vara tre timmar, föra att man kan får rörlighetsunderstöd.

Jämkning av företagsinkomster enligt företagarens egen anmälan har varit möjligt då inkomsterna har sjunkit på grund av coronaepidemin och ansökningsperioden börjar senast 30.11.2021. I fortsättningen beaktas inkomsterna från företagsverksamhet som bisyssla gällande ansökningsperioder som börjar 1.12.2021 eller efter det huvudsakligen enligt senast fastställda beskattningsuppgifter.