Gå till innehållet

Handbok om arbetslöshetsskyddet 2017

Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena ger ut en handbok om de olika förmåner som kassan utbetalar. Handboken ges varje år ut i förnyad utgåva.

Handboken sänds direkt till arbetslöshetskassans nya medlemmar och till de kassakunder som har fått inkomstrelaterad dagpenning under de senaste 12 månaderna. Också föreningarnas förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige och medlemsansvariga har fått handboken. Handböcker finns också på JHL:s regionkontor.

I handboken hittar du basfakta om de förmåner som kassan förvaltar: nkomstrelaterad  dagpenning för arbetslösa och permitterade (också jämkad dagpenning) och alterneringsersättning för alterneringslediga. Från och med början av 2017 har arbetslöshetskassorna också börjat betala ut rörlighetsunderstöd, en social förmån där syftet är att stödja mottagande av arbete längre bort från hemmet.

Handbok om arbetslöshetsskyddet 2017