Gå till innehållet
För att undvika att kön i telefontjänsten, du försöker väl utreda din situation i första hand på våra webbsidor. Du hittar ansökningsanvisningar för permitterade på helltid och permitterade med förkortad arbetsvecka eller –dag här