Info om kassan

Från JHL får du skydd i arbetslivet samt under uppehållen i det. JHL:s arbetslöshetskassa är välfärdsbyggarnas egen arbetslöshetskassa. Kassan erbjuder medlemmarna modern service och flexibel utbetalning av förmåner. Kassan har nästan 70 experter i arbetslöshetsskydd i sin tjänst.

Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena har sitt kontor i Helsingfors i anslutning till ett av landets största fackförbund, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena. Som kassadirektör fungerar Harri Isoviita.

Arbetslöshetskassan betalar till sina medlemmar inkomstrelaterad dagpenning under arbetslösheten, permittering eller arbetskraftspolitiska åtgärder samt alterneringsersättning under alterneringsledigheten.

Dessutom betalar kassan rörlighetsunderstöd, vars uppgift är att understöda mottagandet av en arbetsplats längre ifrån hemmet.