Gå till innehållet

Information om behandlingen av ansökningar

JHL arbetslöshetskassans system för utbetalning av förmåner förnyades vid årsskiftet. Vid användningsavbrottet i samband med förnyelsen kunde ansökningar inte skickas, så vi fick ovanligt många ansökningar att behandla efter årsskiftet.

Vi förberedde oss på avbrottet och det större antalet ansökningar genom att före julen behandla nästan alla ansökningar vi fått dittills. Efter att det nya systemet togs i bruk har vi fått lite över 7 000 ansökningar, av vilka nästan 3 700 har behandlats.

Tyvärr kunde en del fortsättningsansökningar inte behandlas automatiskt utan de måste behandlas manuellt. Som det ofta går när man byter från ett system till ett annat så har inte ändringen gått helt utan problem hos oss heller, trots noggranna förberedelser. Systemfel korrigeras allt eftersom de upptäcks och vi jobbar med systemet och ansökningarna både under tjänstetid och på kvällar och veckoslut. Arbetslöshetskassans personal är inställd på att få dagpenningarna till utbetalning så snabbt som möjligt!

Behandlingssituationen uppdateras

De som följt med behandlingssituationen i vår tjänst har kanske undrat över att datumen ändrats. Nyligen skannade vi pappersansökningar som kommit in under avbrottet och när de fördes in i det nya systemet kom de också att synas i behandlingssituationen. Därför gick behandlingssituationen tillfälligt bakåt.

Ibland kan det också verka som att behandlingssituationen inte förändras alls. Exempelvis under de två första dagarna i januari kom det över 2000 ansökningar till kassan. Då ändras inte behandlingssituationsdatumet hela tiden, även om vi hela tiden behandlar ansökningar. Hittills har vi hunnit behandla nästan 3700 ansökningar, alltså mer än hälften, och arbetet fortsätter. Vi vet att fördröjningarna i behandlingen orsakar oro och besvär för våra medlemmar. Därför gör vi allt vi kan för att behandlingstiderna ska vara rimliga.

Observera att om du haft inkomster under ansökningsperioden eller om din arbetsgivare har gjort en anmälan i inkomstregistret (t.ex. en frånvaroanmälan eller lönekorrigering) och kassan har fått information om det via inkomstregistret, så kommer ansökan att behandlas som en ansökan om jämkad dagpenning. Då kan man följa med behandlingssituationen i tidtabellen för ansökningar om jämkad dagpenning. Kontrollera alltså gärna själv i inkomstregistret om din arbetsgivare gjort någon anmälan som gäller din ansökningsperiod.

Se din situation i Ewertti eTjänsten

Du kan se situationen för din egen ansökan i Ewertti eTjänsten. Handläggaren kontaktar dig via meddelande eller post om det fattas bilagor i din ansökan. Vår handläggare kan också försöka nå dig via telefon från numret 09 7703 1000.

Har du frågor om din dagpenningsansökan kan du kontakta oss via Ewertti eTjänsten eller vår telefontjänst. I chatten kan vi svara på allmänna frågor, men på grund av dataskyddsorsaker kan vi tyvärr inte svara på individuella frågor där.

TE-byråns utlåtanden ser du i TE-tjänsternas Mina e-tjänster.