Gå till innehållet

Kassan använder förskottsbetalning för inkomstrelaterad dagpenning vid behov

JHL arbetslöshetskassa tar i bruk förskottsbetalning av dagpenning, så att våra medlemmar kan,vid en eventuell förlängning av handläggningsskedet få en del av sin inkomstrelaterade dagpenning redan innan dagpenningsansökan egentligen behandlas.

Förskottsbetalning kan betalas, då behandlingen av första ansökan har förlängts och ansökan har ännu inte tagits upp till behandling.Kassan bestämmer on betalningen och man behöver inte skilt be om förskottsbetalning..

Förskottsbetalningen är lika stor som grunddagpenningen utan barnförhöjningar, alltså 33,66 euro per dag. Förskottsbetalningen avdras senare från den betalda dagpenningen.

Vem kan få förskottsbetalning?

De som har arbetat på heltid och blivit helt arbetslösa eller permitterade och söker inkomsrelaterad dagpenning och vars ansökning inte har tagits upp till behandling kan få förskottsbetalning. Arbetslöshetskassan får från inkomstregistet uppgiften, om arbetsförhållandet före arbetslösheten har varit på heltid eller på deltid.

De som är permitterade till förkortad arbetsvecka eller arbetsdag, de som är i deltidsarbete eller annars får jämkad inkomst kan däremot inte få förskottsbetalning. Den söm söker dagpenning måste dessutom uppfylla vissa förutsättningar, bl.a TE-byrån måste ha gett ett utlåtande att det inte finns hinder för betalning,  medlemskapet i kassan måste vara i skick, det betalas inga andra sociala förmåner, den sökande får inte ha återkrav t.ex. från FPA eller utmätning och ansökan måste ha kommit elektroniskt i eWertti Webbkassa.

Förskottsbetalning söker man inte skilt, utan arbetslöshetskassan bestämmer, om betalningen av den.

Behandlingen av ansökan

Själva ansökan om dagpenning behandlas enlig behandlngsturen som bestäms enligt ankomstdagen. Den del av dagpenning som har betalats i förskott avdras från denna dagpenning som behandlas senare. Om det vid behandling av ansökan framgår, att den söker dagpenning inte alls hade rätt till dagpenning eller  om förskottsbetalning har betalats till ett för stort belopp, återkrävs den.

Den som söker dagpenning får inget beslut om förskottsbetalningen, och man kan inte söka ändring till den. Vid förskottsbetalningen skickas ett elektroniskt brev, som kan läsas i eWetti Webbkassa. Betalningsamälan syns också i eWertti Webbkassa. Om personen inte har gett tillstånd till elektroniska brev och betalningsanmälningar, får hen uppgiften om förskottsbetalningen hem per post.

Av själva ansökan ges dock alltid ett beslut och till den kan man söka ändring.