Gå till innehållet

Kassan kan vid behov betala en del av dagpenningen i förskott

Förskott kan betalas då behandlingen av en första ansökan fördröjts och ansökan ännu inte tagits till behandling. Man kan be om förskott i Ewertti eTjänsten när man fyller i ansökan. Kassan fattar beslutet om betalningen.

Ansökningsmängderna ökar avsevärt under sommaren, vilket kan leda till längre behandlingstider än normalt. JHL arbetslöshetskassan tar vid behov i bruk förskottsbetalning av dagpenningar, så att våra medlemmar kan få en del av sin inkomstrelaterade dagpenning redan innan ansökan behandlas, om behandlingstiderna blir långa. Förskott kan betalas tidigast cirka en vecka efter att förskottsbetalning har begärts.

Ansökan om förskott

Förskott kan betalas då behandlingstiderna är längre än vanligt och ansökan ännu inte tagits till behandling. Coronatidens undantagslagstiftning gäller inte längre, så till skillnad från tidigare somrar ska sökanden enligt nu gällande lag själv be om förskott. Man kan be om förskott i Ewertti eTjänsten när man fyller i ansökan. Kassan fattar beslutet om betalningen. Förskottsmöjligheten gäller inte jämkade ansökningar eller fortsättningsansökningar.

Förskottet motsvarar grunddagpenningen utan barnförhöjningar, det vill säga 37,21 euro/dag. Förskottet avdras från den dagpenning som betalas senare. Förskottet är beskattningsbar inkomst som arbetslöshetskassan gör en förskottsinnehållning på. Var snäll och kontrollera att dina förskottsinnehållningsuppgifter i Ewertti eTjänsten är aktuella. Vid behov kan du beställa ett skattekort för förmån via Skatteförvaltningens MinSkatt-tjänst.

Sökanden meddelas inte om förskottsbetalningsbeslutet och man kan inte söka ändring i det. Om förutsättningarna för förskottsbetalning inte uppfylls skickas inget separat meddelande om det. Då behandlas ansökan normalt enligt ankomstdatum.

Vem kan få förskott?

Förskott kan betalas till helt arbetslösa eller permitterade. Sökande vars första ansökan ännu inte tagits till behandling kan få förskott om behandlingstiderna är längre än vanligt.

Sökanden ska dessutom uppfylla vissa krav, bland annat följande:

  • AN-byrån ska ha gett ett utlåtande om frihet från arbetskraftspolitiska hinder för utbetalningen.
  • Medlemskapet i kassan ska vara i kraft.
  • Man får inte ha indrivning på gång från utsökningen, FPA eller socialförvaltningen.
  • Ansökan har skickats elektroniskt via Ewertti eTjänsten och sökanden har själv i samband med ansökan bett om förskottsbetalning genom att välja alternativet ”Ja” vid frågan om förskottsbegäran. Obs: förskottsmöjligheten gäller inte jämkade ansökningar eller fortsättningsansökningar.

Systemet beaktar också den eventuella självrisktiden så förskott betalas inte för de första fem vardagarna. Om självrisken inte var aktuell betalas dagpenning för den tiden i samband med den egentliga betalningen. Vid förskottsbetalningen kan den saken inte undersökas.

Behandling av ansökan

Den egentliga dagpenningsansökan behandlas enligt ankomstdatum och förskottet avdras från den dagpenning som sedan betalas. Om man i samband med behandlingen av ansökan upptäcker att den sökande inte alls har rätt till dagpenning, eller att förskottet som betalts var för stort, krävs förskottet tillbaka helt eller delvis.

Sökanden meddelas inte om förskottsbetalningsbeslutet och man kan inte söka ändring i det. Beslutet angående den egentliga ansökan meddelas däremot alltid åt den sökande och det kan man söka ändring i.

Ett meddelande skickas om utbetalningen av förskottet per textmeddelande eller post, enligt de kommunikationsinställningar sökanden valt. Ett betalningsmeddelande finns också i Ewertti eTjänsten. Om personen inte gett tillstånd till elektroniska brev och betalningsmeddelanden får hen meddelandet om förskottsbetalningen per post. Om förutsättningarna för förskottsbetalning inte uppfylls skickas inget separat meddelande om detta. Då behandlas ansökan normalt enligt ankomstdatum.