Gå till innehållet

Kassan tar förskottsbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning i bruk också i sommar

Förskottsbetalning kan betalas, då behandlingen av första ansökan har förlängts och ansökan har ännu inte tagits upp till behandling. Kassan bestämmer om betalningen och man behöver inte skilt be om förskottsbetalning.

Antal av ansökningarna går upp betydligt under sommaren och det kan leda till längre behandlingstid än normalt. JHL arbetslöshetskassa tar i bruk förskottsbetalning av dagpenning, så att våra medlemmar kan vid en eventuell förlängning av handläggningsskedet få en del av sin inkomstrelaterade dagpenning redan innan dagpenningsansökan egentligen behandlas.

Förskottsbetalning kan betalas, då behandlingen av första ansökan har förlängts och ansökan har ännu inte tagits upp till behandling. Kassan bestämmer om betalningen och man behöver inte skilt be om förskottsbetalning.

Förskottsbetalningen är lika stor som grunddagpenningen utan barnförhöjningar, alltså 34,50 euro per dag. Förskottsbetalningen avdras senare från den betalda dagpenningen.

Vem kan få förskottsbetalning?

Förskottsbetalning kan betalas till sökande, då behandlingstiden av ansökningar förlängas och ansökan har ännu inte tagits upp till behandling.

Förskottsbetalning kan betalas för dem som är helt arbetslösa eller permitterade. Förskottsbetalning kan betalas också i situationer, i vilka arbetsinkomsterna under ansökningingsperioden är under skyddsdelen av inkomstrelaterad dagpenning (300 euro/brutto /månad eller 279 euro/brutto/ under fyra veckors period)eller om under ansökningsperioden betalas förmåner som ändå inte utgör ett hinder för betalning av dagpenning.

Den som söker dagpenning måste dessutom uppfylla vissa förutsättningar, bl.a.:

  • TE-byrån måste ha gett ett utlåtande att det inte finns hinder för betalning
  • Medlemskapet i kassan måste vara i skick
  • Man kan inte få sociala förmåner som hindrar betalningen av inkomstrelaterad dagpenning
  • Man kan inte ha återkrav t.ex. från FPA eller utmätning
  • Ansökan måste ha inkommit elektroniskt via eWertti Webkassa

Kassan beaktar den eventuella självrisktiden vid betalning av förskottsbetalning varvid förskottsbetalning inte betalas för första fem vardagar.

Förskottsbetalning söker man inte skilt, utan arbetslöshetskassan bestämmer om betalningen av den.

Behandlingen av ansökan

Själva ansökan om dagpenning behandlas enlig behandlingsturen som bestäms enligt ankomstdagen. Den del av dagpenning som har betalats i förskott avdras från denna dagpenning som behandlas senare. Om det vid behandling av ansökan framgår, att den som söker dagpenning inte alls hade rätt till dagpenning eller om förskottsbetalning har betalats till ett för stort belopp, återkrävs den.

Den som söker dagpenning får inget beslut om förskottsbetalningen, och man kan inte söka ändring till den. Vid förskottsbetalningen skickas ett elektroniskt brev, som kan läsas i eWertti Webbkassa. Betalningsanmälan syns också i eWertti Webbkassa. Om personen inte har gett tillstånd till elektroniska brev och betalningsanmälningar, får hen uppgiften om förskottsbetalningen hem per post.

Av själva ansökan ges dock alltid ett beslut och till det kan man söka ändring.