Gå till innehållet

Kassans kundtjänst under sommaren 2022

Vi har berett oss på ökning av antalet ansökningar med olika åtgärder, och vi strävar till att upprätthålla det goda handläggningsskedet också under sommarens ansökningstopp.

I och med sommaren ökar antalet ansökningar avsevärt bland annat på grund av läroanstalternas årliga avbrott i arbete och i lönebetalning. Vi har berett oss på ökning av antalet ansökningar med olika åtgärder, och vi strävar till att upprätthålla det goda handläggningsskedet också under sommarens ansökningstopp.

Kassans personal koncentrerar sin arbetsinsats under sommaren ännu mer till handläggning av ansökningar. På detta sätt kan vi garantera en snabb och smidig betalning av dagpenning.

Via eWertti Webbkassa kan du skicka frågor gällande din personliga situation eller ge till exempel tilläggsuppgifter till ansökningen som du redan har skickat. Vi svarar på varje meddelande som kar kommit via eWertti. Därför önskar vi, att du inte ringer till oss efter meddelandet som du skickat eller skickar samma fråga flera gånger. Meddelandet som du skickar kommer till handläggaren senast då din ansökan kommer till behandlingstur.

Kassans personliga telefontjänst är anträffbar måndag – torsdag kl. 9–12.
Kassans chat-service (endast på finska) fungerar måndag – fredag kl.  9–14

Om du alltså behöver hjälp i din personliga situation, kontakta oss per telefon eller via eWertti Webbkassa.

Du observerar väl, att vi behandlar ansökningarna alltid i den ordning i vilken de kommer till kassan, och handläggningen av din ansökan  kan inte påskyndas per telefon eller via eWertti.  

Fyll i ansökan noggrant – vi ringer nog, om vi behöver tilläggsutredningar av dig

Ansökan som är rätt ifylld gör handläggningen av ansökningen på alla sätt snabbare i kassan.  Vi har samlat omfattande anvisningar till sökningar av dagpenning på våra webbsidor. Du läser väl noggrant igenom anvisningarna och skickar bilagorna som behövs. En ansökan som är bristfälligt ifylld eller som har skickats för tidigt försenar handläggningen av ansökningen avsevärt. Kom ihåg också, att vi kan betala dagpenningen endast då du är arbetssökande hos TE-byrån. TE-byrån skickar ett utlåtande om din arbetsansökan till kassan, om du har anmält till dem, att du tillhör JHL arbetslöshetskassa. Du ser utlåtanden som har kommit till kassan i eWertti i punkten ”Utlåtanden”.

Du kan granska ansökningen samt eventuella bilagor som du har skickat i eWertti i punkten ”Ansökningsarkiv”, och i ”status för handläggning av ansökan” kan du uppfölja handläggningsskedet av din ansökan. Då ansökan kommer till behandlingstur och handläggaren upptäcker bristfälligheter i ansökningen, ingen fara – vi kontaktar dig i första hand per telefon, och om vi inte når dig, skickar vi till dig en begäran om tilläggsutredning med ett elektroniskt brev i eWertti Webbkassa.

Robotarna Esteri och Elsa hjälper till

Esteri roboten hjälper till med handläggning av ansökningar. Esteri strävar till att förhandsbehandla ansökningen så långt som möjligt, och ber tilläggsutredningar för själva handläggningen. Du kan alltså få av Esteri en begäran om tilläggsutredning i eWertti eller ett brev om skatteuppgifter eller TE-byråns utlåtande som saknas. Esteri har klarat av förhandbehandlingsuppgiften utomordentligt, och skolningen fortsätter ännu!

Våra servicekanaler utvidgades i sluter av fjolåret med chatboten Elsa.  Du hittar Elsa i nederkanten på våra Webbsidor. Elsa hänvisar dig till oftast ställda frågor.

Under sommaren kan det komma mycket samtal till vår telefonservice. För att undvika köandet, söker du väl i första hand svaret till din fråga på våra webbsidor. Du ringer väl endast om det är nödvändigt. Vi kontaktar dig alltid per telefon, om vi behöver tilläggsutredningar till din ansökan.

Här ännu anvisningar till sökning av dagpenning i ett nötskal:

  1. Anmäl dig som arbetssökande hos TE-byrån senast på första arbetslösa dagen/permitteringsdagen. Kom ihåg att anmäla, att du tillhör JHL arbetslöshetskassa.
  2. Vänta två kalenderveckor, innan du skickar ansökningen till oss. Dagpenning söks allltid retroaktivt, och den ska skickas för minst två kalenderveckor. Se närmare ansökningsanvisningar och kolla vilka bilagor som behövs i din situation från ansökningsanvisningar.
  3. Följ upp handläggningsskedet på våra webbsidor samt i eWertti i uppföljning av ansökan. Vi kontaktar dig, om vi behöver tilläggsutredningar till din ansökan.