Kontaktuppgifter

Arbetslöshetskassans kontaktuppgifter

Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena
PB 100
00531 Helsingfors

E-post: tkassa@jhlkassa.fi

E-posten är inte skyddad.
Sänd inte personliga uppgifter såsom löneuppgifter per e-post. Använd andra arbetslöshetskassans tjänster, när du skickar känsliga uppgifter.

Facebook: https://www.facebook.com/jhltyottomyyskassa/

Instagram: https://www.instagram.com/jhl_tyottomyyskassa/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWzsGU0pCEREuPHTjg70tRQ 

Telefonservice

Telefonservice måndag–torsdag kl. 9-12.

010 190 300

Då du ringer från det fasta nätet, betalar du lokalnätsavgift, och då du ringer från mobilnätet, betalar du enligt operatörens prissättning.

Chat (endast på finska)

Kassans chat-service fungerar mån- fre kl.  9-14. Chat-servicen är anträffbar, om tryckknappen ”Avaa Chat” (Öppna chatten”) syns på arbetslöshetskassans sidor. .

I chatten får man hjälp i allmänna frågor, men om du behöver hjälp angående din egen personliga situation, sänd että meddelande i Ewertti eTjänst

Till medier

Mediernas kontakter:  viestinta@jhlkassa.fi
(OBS! Denna e-postadress är endast för medier).