Kontaktuppgifter

Arbetslöshetskassans kontaktuppgifter

Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena
PB 100
00531 Helsingfors

E-post: tkassa@jhlkassa.fi (Vår nya e-postadress är från och med 1.10.2021 tkassa@jhlkassa.fi. Tidigare jhl.fi .)

E-posten är inte skyddad.
Sänd inte personliga uppgifter såsom löneuppgifter per e-post. Använd andra arbetslöshetskassans  tjänster, när du skickar känsliga uppgifter.

https://www.facebook.com/jhltyottomyyskassa/

Telefonservice

Telefonservice måndag–torsdag kl. 9-12.

010 190 300

Då du ringer från det fasta nätet, betalar du lokalnätsavgift, och då du ringer från mobilnätet, betalar du enligt operatörens prissättning.

Chat (endast på finska)

Kassans chat-service fungerar mån- fre kl.  9-14. Chat-servicen är anträffbar, om tryckknappen ”Avaa Chat” (Öppna chatten”) syns på arbetslöshetskassans sidor. .

I chatten får man hjälp i allmänna frågor, men om du behöver hjälp angående din egen personliga situation, sänd että meddelande i eWertti Webbkassa