Kontaktuppgifter

Arbetslöshetskassans kontaktuppgifter

Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena
PB 100
00531 Helsingfors

E-post: tkassa@jhl.fi

E-posten är inte skyddad.
Sänd inte personliga uppgifter såsom löneuppgifter per e-post. Använd andra arbetslöshetskassans  tjänster, när du skickar känsliga uppgifter.

https://www.facebook.com/jhltyottomyyskassa/

Telefonservice

Telefonservice måndag–torsdag kl. 10.00–14.00.

010 190 300

Då du ringer från det fasta nätet, betalar du lokalnätsavgift, och då du ringer från mobilnätet, betalar du enligt operatörens prissättning.