Kontaktuppgifter

Arbetslöshetskassans kontaktuppgifter

Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena

Postadress: PB 100

00531 Helsingfors

Fax: 010 770 3235

Hemsida: www.jhl.fi/a-kassa

E-post: tkassa@jhl.fi

E-posten är inte skyddad.
Sänd inte personliga uppgifter såsom löneuppgifter per e-post. Använd andra arbetslöshetskassans  tjänster, när du skickar känsliga uppgifter.

https://www.facebook.com/jhltyottomyyskassa/

Telefonservice

Telefonservice måndag–torsdag kl. 9.00–14.00.

Obs ändring från och med 17.3.2020: Kassan har personlig telefonjour tillsvidare mån-tor  kl. 10- 14

010 190 300

Då du ringer från det fasta nätet, betalar du lokalnätsavgift, och då du ringer från mobilnätet, betalar du enligt operatörens prissättning.

En del av samtalen bandas till användning i arbetslöshetskassans interna skolning.