Gå till innehållet

De temporära lagförändringarna kommer att fortsättas

Resten av temporära lagförändringar på grund av coronaläget kommer att fortsättas och vara i kraft t.o.m. 31.12.2020

  • skyddsdelen för den jämkade dagpenningen förhöjs. Förändringen tillämpas till ansökningsperioder som börjar under tiden 6.2020 – 31.12.2020
  • förutsättningen av arbetsresa gällande rörlighetsunderstöd förkortas. Förändringen tillämpas till de arbetsförhållanden på heltid som börjar 12.6.-31.12.2020

Du kan läsa mer om ändringarna till skyddsdelen och rörlighetsunderstöd här.

Förändringarna nedan är i kraft 11.5.-31.12.2020. Lagen tillämpas vid betalning av jämkad dagpenning under en sådan ansökningsperiod, som börjar under den tid som lagen är i kraft

  • särskild jämkningsperiod används inte längre vid jämkning av dagpenning och ingen kalkylmässig arbetsinkomst räknas av inkomster.
  • En företagarens inkomster kan vid jämkning av dagpenning beaktas enligt egen anmälan, om inkomsterna har minskat p.g.a. coronaepidemin.
  • Arbetslöshetsförmån kan betalats för högst sex månader utan beslut som s.k. förskottsbetalning, om det uppstår en risk att behandlingstiderna förlängs. Tidigare har tiden varit två månader.