Gå till innehållet

Kortvariga studier med inkomstrelaterad dagpenning

Regeringen har gett en proposition, enligt vilken dagpenning kunde också i fortsättningen betalas under kortvariga studier, även om studierna skulle vara på heltid. Det var meningen, att lagen skulle träda i kraft redan 1.8.2018, men det ser ut att träda i kraft 1.1.2019.

För att den arbetssökande skulle ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning under studierna, förutsätts, att hen har fyllt 25 år och studierna varar högst sex månader. Om det är fråga om studier som idkats tidigare, måste det bevisligen ha förflutit minst ett år från de tidigare avbrytna studierna.

Studierna som idkas borde ge yrkesmässiga färdigheter eller stöda företagsverksamhet. Den arbetslösa skulle fortfarande ha en plikt att söka och vara beredd att ta emot heltidsarbete samt att delta i sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Ingen förhöjd förtjänstdel eller kostnadsersättning skulle utbetalas under kortvariga studier.

Man kan få inkomstrelaterad dagpenning till studier på heltid vars längd är mer än sex månader såsom hittils, om de befrämjar sysselsättningen och om man har kommit överens om dessa med TE-byrån som arbetskraftsutbildning eller frivilliga studier.

TE-byrån ger också i fortsättningen till arbetslöshetskassan ett utlåtande om inkomstrelaterad dagpenning kan betalas utan att studierna förhindrar detta.

Uppfyllning av aktivitetsvillkoret med studier

Under vissa förutsättningar skulle man kunna uppfylla aktiviteten enligt aktiveringsmodellen med kortvariga studier. Tiden på heltidsstudier som stöds med inkomstrelaterad dagpenning och som varar högst sex månader skulle alltså kunna räknas som den arbetssökandes aktivitet.

I fortsättningen kan också av deltidsstudier högst sex månader räknas till aktiviteten.